Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden over aanbesteden.
 1. Voor welke categorieën kan een school of bestuur via APS IT-diensten aanbesteden? 
  U kunt voor de volgende producten een DAS-uitvraag doen: 
  • Desktops
  • Laptops
  • Netwerkcomponenten
  • Tablets
  • Chromebooks
  • Digiborden
  • Computertoebehoren
  • Refurbished hardware

 2. Waarom zou ik als school of bestuur gebruikmaken van DAS via APS IT-diensten?
  Door de samenwerking met SLBdiensten bedienen we het gehele onderwijs, zowel het basis-, speciaal als voorgezet onderwijs. Het is daardoor voor leveranciers erg interessant om zich aan te sluiten bij het dynamische aankoopsysteem. Dit zorgt voor veel concurrentie waardoor scholen en besturen profiteren van lagere prijzen.

 3. Kan ik ook refurbished hardware uitvragen via het Dynamisch aankoopsysteem?
  Ja, u kunt ook een opdracht uitzetten voor refurbished producten. Hier zijn echter geen aparte aanvraagformulieren voor. Kies het aanvraagformulier voor het gewenste hardware product en geef daarin aan dat het gaat om refurbished hardware. Bijvoorbeeld: wilt u refurbished laptops bestellen, kies dan voor het invulformulier laptops.

 4. Moet ik voor elk onderwerp een aparte uitvraag indienen? 
  In principe moet er voor elk onderwerp een aparte uitvraag worden ingediend. Is er al een bestaande DAS, dan kunt u daarbij aansluiten.
 5. Wanneer ben je aanbestedingsplichtig?
  Wanneer en hoe een school moet aanbesteden hangt af van de hoogte van het inkoopbedrag. Zo is het drempelbedrag voor leveringen en diensten vastgesteld op € 221.000 excl. btw. Komt u boven dit bedrag, dan bent u verplicht om de levering of dienst Europees aan te besteden.

 6. Is een school of bestuur verplicht om na de aanbestedingsaanvraag de aankopen via deze weg af te nemen? 
  Ja, de onderwijsorganisatie is verplicht om aankopen binnen deze categorie via het DAS af te nemen. Er bestaat echter geen minimale afnameplicht.

 7. Hoe lang duurt het voordat de opdrachten uitgezet kunnen worden? 
  Na 30 dagen kan DASmakkelijk de opdrachten uitzetten zoals door u gespecificeerd via de verstrekte standaard formats.

 8. Hoe lang hebben leveranciers de tijd om te reageren? 
  De offertetermijn bedraagt standaard minimaal 10 dagen.

 9. Kunnen er tijdens de uitvraag nog vragen worden gesteld? 
  Het is mogelijk om in een uitvraag een vragenronde in te bouwen. Een vragenronde met de juiste antwoorden zorgt voor betere inschrijvingen. Die vragenronde heeft consequenties voor de offertetermijn die standaard 10 dagen bedraagt. Met een vragenronde gaat de periode van 10 dagen in na de publicatie van het laatste antwoord. Het wordt geadviseerd door DASmakkelijk om een vragenronde in te bouwen omdat dit de kwaliteit van de offertes ten goede komt.

 10. Wordt er controle uitgevoerd bij de aanmeldingen van leveranciers? 
  Ja, de leveranciers dienen bij aanmelding de gevraagde bewijsstukken aan te leveren. Na controle van de bewijsmiddelen wordt een leverancier toegelaten of geweigerd. De bewijsmiddelen worden periodiek opnieuw gecontroleerd. Wanneer een leverancier niet meer voldoet aan de gestelde eisen, wordt hij verwijderd uit het DAS. De leverancier kan dan niet meer reageren op uitvragen.

 11. Wanneer kan een school of bestuur een uitvraag doen?  
  Het hele jaar door, met uitzondering van 1 augustus tot 1 september. In deze periode worden de bewijsstukken van de leveranciers opnieuw opgevraagd en worden eventuele juridische wijzigingen doorgevoerd in de DAS.

 12. Kan een toegelaten leverancier elke moment uitstappen? 
  Ja, dit is mogelijk.

 13. Kunnen leveranciers steeds opnieuw een verzoek tot toelating doen? 
  Ja dit is mogelijk. Zij worden echter pas toegelaten als alle gevraagde documenten op het moment van aanmelding voldoen aan de gestelde eisen.

 14. Wat als een leverancier zich niet kan vinden in de gunningsbeslissing? 
  Dan heeft een leverancier vijf kalenderdagen om bezwaar aan te tekenen. Dit noemen we de standstill termijn, die ingaat op het moment dat bekend is geworden wie de opdracht heeft gewonnen. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid om bezwaar te maken. Na afloop van de standstill wordt de overeenkomst direct buiten Negometrix gesloten.
Dummy
Dummy