Voorbeeld scenario's bij gebruik Basispakket

Deze scenario’s zijn vooral gebaseerd op de connectie die medewerkers en leerlingen maken met de (Microsoft) ICT- infrastructuur op school.
Licenties voor deze infrastructuur (bijvoorbeeld voor Windows Server of Exchange Server) en voor de applicaties (behalve Office Pro Plus) dienen nog wel geregistreerd te worden.

1. Medewerkers en leerlingen – op de instelling – devices van de instelling
Devices van de instelling zijn allemaal gedekt voor het gebruik van Windows en Office ProPlus door medewerkers en leerlingen.

• Wanneer medewerkers en leerlingen op de instelling gebruik maken van de daar aanwezige devices of van devices die aan de leerlingen in bruikleen zijn gegeven (Qualified Desktops), dan zitten de benodigde licenties in de Desktop EDU-licentie. Hiermee wordt het gebruik van Windows en Office ProPlus gelicenseerd alsmede de connectie die het device maakt met de Microsoft-infrastructuur op school door middel van de nodige CAL’s.
• Wanneer applicaties aangeboden worden door middel van een Terminal Server-oplossing (Remote Desktop Services) dan wordt dit gedekt door de RDS CAL.
• Wanneer applicaties aangeboden/gestreamd worden via een Virtuele Applicatie of via een Virtuele Machine dan wordt dit gedekt door de Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) subscription.
• Voor Chromebooks of andere devices zonder een Qualified Base OS, zoals een Thin Cliënt, beschik je over de VDA subscription.

Het Basispakket voorziet hierin met RDS CAL, MDOP en VDA.

2. Medewerkers en leerlingen – buiten de instelling – devices van de instelling
Ook buiten de instelling zijn devices van de instelling gedekt voor het gebruik van Windows en Office ProPlus door medewerkers en leerlingen.

• De Desktop EDU-licentie dekt gebruik door medewerkers en leerlingen wanneer ze buiten de instelling gebruik maken van devices die aan hen in bruikleen zijn gegeven. Hiermee wordt het gebruik van Windows en Office ProPlus gelicenseerd alsmede de connectie die het device maakt met de Microsoft-infrastructuur op school door middel van de nodige CAL’s.
• Wanneer applicaties aangeboden worden door middel van een Terminal Server-oplossing (Remote Desktop Services) dan wordt dit gedekt door de RDS CAL.
• Wanneer applicaties aangeboden/gestreamd worden via een Virtuele Applicatie of via een Virtuele Machine dan wordt dit gedekt door de Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) subscription.
• Voor Chromebooks of andere devices zonder een Qualified Base OS, zoals een Thin Cliënt, beschik je over de VDA subscription.

Het Basispakket voorziet hierin met RDS CAL, MDOP en VDA.

3. Leerlingen – op of buiten de instelling – eigen devices

Dit scenario is het meest belangrijk, omdat er in de vorige Microsoft-overeenkomst vrijwel niets was afgedekt voor eigen devices van leerlingen en er toch al veelvuldig op deze manier te werk werd gegaan.

In de huidige overeenkomst is dit scenario volledig afgedekt via het Basispakket: een leerling kan binnen of buiten de instelling op ieder moment via ieder device verbinding maken met de schoolinfrastructuur en verbinding maken met applicaties die op verschillende manieren aangeboden kunnen worden.
• Wanneer leerlingen met eigen devices (laptop, Windows Tablet, Android Tablet, iPad, iPhone Windows Phone, MacBook, Chromebooks, etc.) verbinding maken met de Microsoft infrastructuur op school dan beschik je over de ‘Windows Server CAL voor leerlingen’.
• Wanneer er ook gebruik gemaakt wordt van applicaties, aangeboden via Terminal Server, een virtuele applicatie of virtuele desktop, dan wordt dit gedekt door de RDS CAL en MDOP subscription in het Basispakket.
• Wanneer de leerling een device heeft wat geen Qualified Base OS heeft, bijvoorbeeld een Chromebook, dan is dit gedekt door de VDA subscription.

Het Basispakket voorziet hierin met RDS CAL, MDOP en VDA.

4. Medewerkers – op de instelling – eigen devices
Wanneer medewerkers op de instelling gebruik maken van hun eigen devices, verbinding maken met de schoolinfrastructuur en applicaties benaderen dan zitten de benodigde licenties daarvoor in het Basispakket.

Het komt steeds vaker voor dat medewerkers hun eigen devices (bijvoorbeeld laptops, tablets en smartphones) meenemen naar de instelling en op die devices werken. Wanneer deze devices verbinding maken met de infrastructuur van de school en derhalve een zogenaamd ‘managed device’ zijn, beschik je met het Basispakket over dezelfde licenties als in scenario 1, dus:
• Gebruik van applicaties via Terminal Server oplossingen: RDS CAL
• Gebruik van applicaties (en eventueel OS) via streamed oplossingen: MDOP subscription
• Voor het gebruik van Chromebooks beschik je over de VDA subscription.

Het Basispakket voorziet hierin met RDS CAL, MDOP en VDA.

5. Medewerkers – buiten de instelling – eigen devices
Wanneer medewerkers met hun eigen device buiten de instelling zijn (dan kan overal zijn, thuis of onderweg) en op die plek met het device verbinding maken met de infrastructuur van de school dan gelden daar de ‘Work at Home rights’ voor, die opgenomen zijn in de Software Assurance.

Voor het gebruik van Chromebooks beschik je over de in het Basispakket aanwezige VDA subscription.

Leraar en leerling bij pc
Leerlingen achter pc
Gebruik devices op school

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met onze Servicedesk via 030 2856 870 of info@apsitdiensten.nl.