Online training Gynzy in Microsoft Teams instructie

08 mei 2020 - 08 mei 2020
Nu de scholen na de meivakantie weer opengaan, staan leerkrachten voor een uitdaging. Een deel van de leerlingen zit thuis, terwijl het andere deel in de klas zit. Hoe zorg je ervoor dat je gestructureerd lesgeeft en alle leerlingen mee kunnen komen? Hier kan Microsoft Teams in samenwerking met Gynzy in ondersteunen.

Gynzy en Microsoft Teams zijn een sterke combinatie die, zeker in deze periode, veel kan betekenen. De mogelijkheden van Gynzy worden namelijk nog groter wanneer je ook op afstand met leerlingen kunt communiceren via Teams. Tijdens deze training kijken we naar de mogelijkheden voor instructie, het geven van uitleg en feedback. Ook bespreken we verschillende vormen van begeleiding, zowel begeleiden in groepen als individueel.

Deze training is bedoeld voor scholen waar de leerkrachten in Teams werken, maar de leerlingen (nog) niet.

Klik hier voor meer informatie >