Marenland en Noordkwartier: Microsoft 365 in het onderwijs

20 juni 2019 - 20 juni 2019
De besturen Marenland en Noordkwartier zijn overgestapt naar de cloud. Voorafgaande aan deze overgang vond er een pilot plaats. Bent u benieuwd naar de ervaringen van deze pilot? Op 20 juni organiseert APS IT-diensten in samenwerking met Marenland en Noordkwartier een gratis evenement 'Microsoft 365 in het onderwijs'. De middag staat in het teken van het delen van kennis en ervaringen opgedaan tijdens de pilot.

Creativiteit ontplooien en veilig samenwerken

Een belangrijk doel van de overstap naar de cloud was het ontplooien van de creativiteit van leerlingen en leerkrachten en daarnaast een manier bieden om veilig samen te werken. Ook het behoudt van de regie op ICT-ontwikkelingen en zelf vormgeven aan innovaties behoorde tot de doelstellingen. Daar hoort u meer over tijdens de bijeenkomst. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  Regievoering op ICT-ontwikkelingen en infrastructuur;
  Inrichting van een eigen Marenland & Noordkwartier Microsoft 365 ecosysteem;
  De samenwerkomgevingen voor zowel leerkrachten als leerlingen;
  Eenvoudig beheer en onderhoud binnen veilige kaders.

Praktische informatie

Datum: 20 juni 2019 van 15:00 uur tot 18:00 uur
Locatie: Marenland en Noordkwartier, Professor R.P. Cleveringaplein 3, 9901 AZ Appingedam

Deze bijeenkomst is kosteloos