MosaLira evenement Microsoft 365 in het onderwijs

15 mei 2019 - 15 mei 2019
Stichting MosaLira heeft de overstap naar de cloud gemaakt, waarvoor Microsoft 365 de basis vormde. Een belangrijk doel hiervan was ervoor zorgen dat leerlingen en leerkrachten hun creativiteit kunnen ontplooien en veilig kunnen samenwerken. Ook het behoudt van de regie op ICT-ontwikkelingen en zelf vormgeven aan innovaties behoorde tot de doelstellingen.

Voorafgaande aan de overgang naar de cloud vond er een pilot plaats. Scholen die onder de stichting vallen, hadden de kans om volledig gebruik te maken van Microsoft 365 en alle mogelijkheden op het gebied van samenwerken, creativiteit en het beheer van devices.

Meer weten?
Op 15 mei organiseren we in samenwerking met MosaLira het evenement ‘Microsoft 365 in het onderwijs’. Deze middag staat in het teken van het delen van kennis en ervaringen opgedaan tijdens de pilot.

Onderwerpen die aan bod komen
• regievoering op ICT-ontwikkelingen en infrastructuur;
• Realisatie en inrichting van een eigen MosaLira Microsoft 365 ecosysteem;
• De samenwerkomgevingen voor leraren en leerlingen;
• Eenvoudig beheer en onderhoud binnen veilige kaders. 

 

Het programma

Tijd

Onderwerp

13.00 uur – 13.30 uur

Ontvangst

13.30 uur – 13.45 uur

Welkomstwoord

13.45 uur – 14.15 uur

Presentatie over de transitie naar
de Cloud - Presentatie door Andre Limburg,
Manager I&A bij Stichting MosaLira

14.15 uur – 14.45 uur

Presentatie over de inhoud van het Microsoft 365
in het onderwijs ecosysteem (technisch)-
Presentatie door Albert Schot trainer/consultant bij APS IT-diensten

14.45 uur – 15.15 uur

Pauze

15.15 uur – 15.45 uur

Presentatie en demo over de ervaringen van de pilot.
Presentatie door Andre Limburg van Stichting MosaLira en
Maurits Knoppert, trainer/consultant bij APS IT-diensten

15.45 uur – 16.15 uur

Vragen

16.15 uur – 17.00 uur

Afsluiting met een hapje en een drankje