Webinar De meerwaarde van Azure voor het basisonderwijs

16 maart 2017 - 16 maart 2017

Exclusief voor het speciaal en basisonderwijs!

De verschuiving naar online diensten vraagt een andere manier van denken en werken en roept bij zowel besturen als scholen vragen op. Wilt u kosten en tijd besparen? Heeft u behoefte aan uitbreiding van uw datacenter en een veilige plek voor uw back-ups? En overweegt u een overstap te maken naar Azure? Volg dan ons gratis webinar waarin u komt te weten wat Azure voor uw onderwijsinstelling kan betekenen.