Webinar Toepassen van Office 365 in het onderwijs

07 februari 2017 - 07 februari 2017

Veel scholen zijn bezig met digitalisering in de klas. Laptops en tablets zijn al bijna gemeengoed geworden in de klas en worden ingezet tijdens de les of bijvoorbeeld om werkstukken, verslagen en huiswerk te maken. Hoe kunt u als leerkracht uw leerlingen hierin ondersteunen, nog efficiënter en interactiever lesgeven en samenwerken stimuleren. Steeds meer scholen kiezen voor Microsoft Office 365 om zowel leerkracht als de leerlingen daarin te faciliteren. In dit gratis webinar wordt toegelicht wat de toegevoegde waarde is van Office 365 voor het primair- en voortgezet onderwijs.