Home

Professionaliseringsdag 2022

Op 19 mei vindt de vierde editie van de Professionaliseringsdag plaats, met het thema: Toekomstgericht werken met ICT. Tijdens deze dag geven onze trainers en ICT'ers van collega-scholen en leveranciers presentaties over het toekomstgericht inzetten van ICT in het onderwijs. Lees hieronder meer over het programma.

Waar en wanneer?

De Professionaliseringsdag vindt plaats op donderdag 19 mei 2022 bij people@places in Culemborg (zie routebeschrijving). De dag start rond 09.00 uur. Er zijn vijf rondes waarin je verschillende sessies kunt volgen. De laatste ronde eindigt om 15.00 uur en daarna sluiten we samen af met een borrel. Daar is alle gelegenheid om te netwerken. Ook zullen Deborah van der Kuil (beleidsmedewerker ICT bij de Laurentius Stichting) en Maurits Knoppert (trainer en consultant bij APS IT-diensten) hun eerste ervaringen met de pilot Windows 11 SE delen. 

Het programma

Hieronder vind je alle sessies.

Ronde 1 | 09.45 - 10.30 uur

Jan Ligtenberg (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Tijdens de lockdown hebben vele scholen de toegevoegde waarde van Teams ervaren. Microsoft gaat steeds meer interessante functionaliteiten toevoegen aan Teams. Als beheerder bepaal je welke onderdelen er voor jouw onderwijsorganisatie relevant zijn. Jan Ligtenberg leert je hoe diverse onderdelen gefaseerd ingevoerd kunnen worden en hoe je samen met je netwerkleveranciers beleidsinstellingen kan maken. Bovendien laat hij zien welke onderdelen Teams te bieden heeft op het vlak van telefonie. 
Maurits Knoppert (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Wanneer je samenwerkt met externen, verlies je soms het overzicht. Wat is er nu allemaal precies gedeeld? En wie heeft waar precies toegang tot? Maurits Knoppert laat je in deze sessie zien hoe je in Microsoft 365 verschillende manieren van delen instelt, zoals toegang geven externen. Ook bespreekt hij hoe je overzichten kunt opvragen waarin je kunt zien zijn welke documenten er gedeeld zijn. Zo blijf je in control tijdens je samenwerking met externen! 
Joris Jeurlink (onderwijskundig adviseur bij SMART)

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Voor sommige leerlingen is dat even wennen. Daardoor is het soms lastig om de hele groep betrokken te houden bij de les. Met SMART Learning Suite toveren leerkrachten statische lessen makkelijk om tot interactieve lessen met een spelelement. In deze sessie presenteert Joris Jeurlink de mogelijkheden van SMART en laat hij zien hoe je als ICT-er het programma eenvoudig implementeert én uitrolt binnen jouw onderwijsorganisatie. 
Ralph van der Stroom (onderwijsadviseur bij Heutink ICT)

Leerkrachten maakten het afgelopen jaar een grote digitale sprong, door onderwijs op afstand. Hoe zorg je ervoor dat zij ook in de huidige onderwijssituatie optimaal gebruikmaken van de geleerde vaardigheden? Hoe borg je de vaardigheden bijvoorbeeld in het gebruik van Office 365? In deze sessie presenteert Ralph van der Stroom (onderwijsadviseur bij Heutink ICT) een competentieset voor digitale geletterdheid en bespreekt hij waarom het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden bij leerkrachten.  
Don van Eeden (Account Executive bij SmartLockr)

Binnen scholen en besturen wordt veel gemaild, regelmatig over gevoelige informatie. Helaas is mailen is niet volledig veilig. De meeste datalekken ontstaan door menselijke fouten, ook in het basisonderwijs. In deze sessie laat Don van Eeden zien hoe een gebruiksvriendelijke ICT-oplossing niet alleen de eindgebruiker, maar juist jou als ICT’er meer ruimte geeft om de modernisering van het onderwijs een stimulans te geven. In plaats van het voortdurend oplossen van kleine issues, biedt deze presentatie perspectief om afstand te nemen van de spreekwoordelijke ‘kleine brandjes’ en een strategie voor het hele bos te bepalen. 
Charles Hunfeld (schooladviseur bij APS IT-diensten)

Informatiebeveiliging: een belangrijk begrip, maar ook een heel breed begrip. School ICT-ers dienen een goed beeld te hebben van de beveiliging van de omgeving, al helemaal nu er meer in de cloud wordt gewerkt. Er zijn allerlei manieren waarop je je informatie kan beveiligen. Hoe weet je dan welke oplossing het beste bij jouw school of bestuur past? In deze presentatie nemen Charles Hunfeld en een gastspreker je mee in de wereld van informatiebeveiliging. Ze bespreken welke oplossingen er zijn en hoe je daarin de ideale balans vindt tussen optimale beveiliging en gebruikersgemak. 

 

Ronde 2 | 10.45 - 11.30 uur

Jan Ligtenberg (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Wil je weten hoe je SharePoint kan integreren in Teams? In deze presentatie neemt Jan Ligtenberg je mee in het ontwerp van een SharePoint Portal. Wat zijn bijvoorbeeld Homesites of Hubsites en hoe ga je om met doelgroepen? En op welke manier kun je organisatienieuwtjes combineren met locatienieuws? Jan vertelt je er alles over. Ook laat hij zien hoe je via Teams je Portal kunt benaderen. Naast de demonstratie is er voldoende tijd voor vragen. 
Charles Hunfeld (schooladviseur bij APS IT-diensten)

We werken steeds meer online en op afstand waardoor het ondertekenen van een document soms lastig kan zijn. APS IT-diensten biedt diverse producten voor digitale ondertekening. Oplossingen waarbij je ook nog eens flink wat werk en tijd bespaart. Maar hoe werkt digitaal ondertekenen precies? Hoe kun je online én rechtsgeldig een handtekening zetten? Charles Hunfeld vertelt waarom digitaal ondertekenen van belang is in de huidige ICT-omgevingen en communicatie. Ook geeft hij informatie over de diverse producten en de verschillen daartussen. 
Joeri Blomberg (Bovenschools ICT'er bij Stichting Klasse)

In de moderne werkomgeving neemt de digitale informatie-uitwisseling enorm toe. Heldere communicatie en efficiënt gegevensbeheer worden daardoor nóg crucialer. Met PowerApps (onderdeel van het PowerPlatform in Office 365) kun je dit soort processen op maat automatiseren. Je doet dat via een app, die je maakt uit een set Low-Code/No-Code tools. In deze workshop laat Joeri Blomberg zien hoe je bijvoorbeeld een app bouwt voor aanmeldingsformulieren. Je leert hoe je zo’n formulier maakt, de gegevens ervan ophaalt en opslaat, en hoe je er een proces van maakt. 
Linda Frietman (directeur bij IamProgrez) en Richard Meijer (directeur Imagineer bij IT Randsteden)

Weet jij hoe je 21e eeuwse vaardigheden als digitale geletterdheid kunt stimuleren bij leerlingen? Deze skills worden steeds belangrijker in het moderne leven. Tijdens deze presentatie van Linda Frietman en Richard Meijer leer je meer over de mogelijkheden van leermethoden die gebaseerd zijn op games, zoals Minecraft Education Edition. 
Maurits Knoppert (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Een goede back-up is essentieel voor iedere onderwijsinstelling. Maar hoe weet je welke functionaliteit het beste bij jouw school of bestuur past? Er is een groot aanbod en al die verschillende aanbieders hebben hun eigen oplossingen. Tijdens deze presentatie bespreekt Maurits Knoppert de oplossingen die je kunt inzetten om de (cloud) back-up naar behoefte te organiseren. Je zal merken dat er echt iets te kiezen valt! 
Jan Willem Plokkaar (Managing Director bij Holm Security) en Edwin Awater (Hoofd Dienst Automatisering bij De Onderwijsspecialisten)

Je hoort steeds vaker dat onderwijsinstellingen getroffen worden door hackers. Dat is erg vervelend, want je wilt natuurlijk niet dat alle (leerling)gegevens op straat belanden. Tijdens deze presentatie van Jan Willem Plokkaar en Edwin Awater leer je hoe hackers te werk gaan. Vervolgens krijg je inzicht in nuttige tips en trucs die ervoor zorgen dat jouw school minder kwetsbaar is voor cyberaanvallen. Naast de spreker komt ook een onderwijsinstelling aan het woord om ervaringen te delen. 

 

Ronde 3 | 11.45 - 12.30 uur

Jeslyn Hardeveld (Microsoft 365 productmanager bij APS IT-diensten)

Het Microsoft basispakket dekt al het gebruik van essentiële Microsoft-technologie in het onderwijs af. In deze presentatie legt Jeslyn Hardeveld uit welke producten allemaal in het Microsoft basispakket zitten en waarvoor je het kan inzetten. Ook vertelt ze over de extra mogelijkheden die het pakket biedt als je toe bent aan een volgende stap. Zo kom je te weten welke functionaliteiten interessant zijn voor jouw school en/of bestuur. 
Jan Ligtenberg (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Merk je dat er binnen jouw organisatie allerlei lijstjes en bestanden heen en weer worden gestuurd waarbij voor de verwerking input nodig is van een andere collega of afdeling? Dan biedt PowerPlatform kansen! Met de tools binnen dit platform verzamel je data, voeg je vervolgacties toe aan collega's en werk je georganiseerd samen naar een eindresultaat. Aan de hand van demo's laat Jan Ligtenberg tijdens deze presentatie zien hoe informatie eenvoudig wordt ontsloten met bijvoorbeeld Forms of een PowerApp. 
Rutger van Bostelen (hoofd ICT bij PROOLeiden) en Femke Nijhof (accountmanager bij Documizers)

Als bestuur en school heb je te maken met diverse administratieve handelingen. Denk aan het bijhouden van leerlingendossiers, het opstellen van facturen en het sturen van uitnodigingen voor ouderavonden. Die handelingen vragen veel tijd. Na deze sessie weet je hoe je het generen en verwerken van documenten en e-mails eenvoudig kan automatiseren met behulp van DocuFlow. En hoe je zo tijd kan besparen en grip krijgt op je documentprocessen. Rutger van Bostelen laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe zij DocuFlow inzetten in hun scholengemeenschap. Hij neemt je samen met Femke Nijhof mee in de do's en don'ts en bespreekt hoe je je collega's ook meekrijgt. 
Mathijs van Leeuwen (trainer bij Cloudwise)

We gaan weer langzaam terug naar normaal, eindelijk. Kun je Teams dan nog wel inzetten, nu de leerlingen gewoon weer in de klas zitten? Ja, zeker! De afgelopen anderhalf jaar hebben we op school volop geïnvesteerd in de digitale vaardigheden van de medewerkers én de leerlingen. Maar ook tijdens een ‘normale’ schoolsituatie biedt Teams veel mogelijkheden. Tijdens deze sessie vertelt Mathijs van Leeuwen er meer over. 
Jorim van der Wijngaard (Product Owner bij ParnasSys)

Vaak hebben scholen en besturen op papier goede afspraken gemaakt over de verwerking van de data waar zij verantwoordelijk voor zijn. De volgende stap is om ook echt ‘in control’ te komen over deze data. Hoe krijg en houd je grip op de datastromen in je organisatie? In deze sessie word jij als (B)ICT’er aan de hand van prikkelende stellingen uitgedaagd om hier eens bij stil te staan én bespreek je met elkaar hoe je hier een stap in kan zetten. Nick Leidelmeijer en Pim Koteris geven de presentatie. 
Theo Polman (Privacy expert bij APS IT-diensten)

Tegenwoordig zijn ransomware-infecties min of meer aan de orde van de dag. Helaas ook in het onderwijs. Stel: je wordt slachtoffer van een hack en je kunt niet meer bij je data. Wat doe je dan? Theo Polman leidt je door alle stappen die je moet doorlopen na een ransomware-aanval. De sessie geeft je onder andere inzicht in hoe je een goede analyse kan maken, wie je moet informeren, hoe je de schade kan beperken, herstelacties kan uitvoeren en herhaling kan voorkomen. 

 

Ronde 4 | 13.15 - 14.00 uur

Maurits Knoppert (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Binnen de school zijn er steeds meer apparaten beschikbaar. Om deze goed te beheren kan EndPoint Manager heel handig zijn. EndPoint Manager is een onderdeel van het Microsoft basispakket waarmee je binnen het schoolnetwerk eenvoudig zelf apparaten beheert via de cloud. Tijdens deze presentatie van Maurits Knoppert kom je erachter wat dit programma te bieden heeft voor jouw onderwijsorganisatie en wordt duidelijk welke stappen je wellicht nog moet zetten voordat je start met apparatenbeheer. Voor huidige EndPoint gebruikers is deze presentatie ook interessant. Je krijgt inzicht in de verschillende updates binnen Endpoint Manager. 
Jan Ligtenberg (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Microsoft Stream is de videoportal binnen Microsoft 365. Tijdens deze presentatie leer je hoe je deze portal het beste kunt inrichten, welke instellingen je kan aanpassen en hoe collega’s video’s en live webinars kunnen publiceren. Jan Ligtenberg demonstreert hoe je de portal kan inrichten en hoe video’s worden geïntegreerd in SharePoint en Teams. Ook het platform Teams komt even voorbij, omdat live events hier afhankelijk van zijn. 
Pim van Stiphout (Managing Director bij SYNAXION)

Weet jij wat Business Intelligence is? Ook binnen het onderwijs wordt er veel info verspreid en op diverse manieren vastgelegd. Met Business Intelligence kun je data structureren en combineren zodat je meer inzicht krijgt in het functioneren van je organisatie. In deze presentatie laat Pim van Stiphout zien hoe je alle beschikbare data vanuit diverse systemen kunt vertalen naar waardevolle informatie. Hierbij doorlopen we gezamenlijk een aantal stappen, waaronder het inventariseren van de informatiebehoefte en het ontsluiten, structureren, visualiseren en analyseren van data. 
Sander Kats (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

In deze workshop ga je aan de slag met het meest laagdrempelige Adobe programma: Spark. Maak kennis met de diverse functionaliteiten die leerlingen ondersteunen met het ontdekken van ontwerpen, vastleggen en presenteren. In Adobe Spark ontwikkelen leerlingen eenvoudig en intuïtief een videoverslag met tekst en uitleg, een uitnodiging of zelfs een website. Laat je tijdens deze workshop inspireren door Sander Kats om met de leerlingen van je eigen school of stichting creatief aan de slag te gaan! 
Rutger van Bostelen (hoofd ICT bij PROOLeiden)

Tijdens deze sessie kom je meer te weten over LastPass. Deze wachtwoordmanager verzint lange, complexe en unieke wachtwoorden die moeilijk te kraken zijn. Maar deze veilige wachtwoorden hoef je niet te onthouden; je inloggegevens worden automatisch ingevuld wanneer je ergens probeert in te loggen. Handig! Daarnaast kun je wachtwoorden delen en beveiligde notities maken. Rutger van Bostelen vertelt je de do’s en don’ts bij de uitrol en inrichting van LastPass en neemt je mee in de admin-instellingen. Ook legt hij uit hoe het programma met verschillende browsers koppelt en verbindt met Office 365. 
Tonny Plas (Functionaris Gegevensbescherming en adviseur IBP bij Privacy op School)

De meeste basisscholen en besturen voldoen op papier aan de AVG-eisen. Of er daadwerkelijk aan de privacy regels voldaan wordt, hangt echter af van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Gedrag is allesbepalend; medewerkers zijn hierin de belangrijkste schakel. Aangezien op een basisschool allerlei gevoelige informatie over leerlingen wordt gebruikt, kan een datalek grote gevolgen hebben. Tijdens deze presentatie leer je hoe je medewerkers het belang van privacybescherming kan laten inzien. Ook krijg je kennis en handvatten om medewerkers privacybewust te maken. De presentatie wordt gegeven door Tonny Plas. 

 

Ronde 5 | 14.15 - 15.00 uur

Jan Ligtenberg (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Het beheer van Microsoft 365 doe je meestal in het standaard beheercentrum. Helaas schiet dit beheercentrum soms tekort. Denk aan het in bulk aanmaken van gebruikers en mailaliassen, het aanpassen van machtigingen of het maken van perioderapportages. In dat geval biedt PowerShell uitkomst. PowerShell maakt het mogelijk om via commando's instellingen en beheerstaken te automatiseren. Aan de hand van demo’s laat Jan Ligtenberg in deze sessie onder andere zien hoe je rapportages maakt of overzichten genereert van groepen medewerkers. Daarnaast demonstreert hij het aanmaken, verwijderen of archiveren van Teams in bulk. 
Marien Zonnenberg (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Werk jij al samen met collega's en leerlingen in Teams en denk je dat dit beter kan? Of is Teams juist nog redelijk nieuw voor je? De laatste tijd heeft Teams veel updates gekregen die bijdragen aan een nóg efficiëntere samenwerking. Zo kun je bijvoorbeeld van een bericht eenvoudig een to-do maken, en start je vanuit je PowerPoint rechtstreeks een presentatie in Teams. Tijdens deze sessie gaat Marien Zonnenberg dieper in op de nieuwe middelen en bespreekt hij hoe je deze kunt toepassen in het basisonderwijs. Je ontdekt de basisvaardigheden en probeert samen een aantal recent uitgebrachte updates in een demo-omgeving. 
Georgina Beels (Enterprise Sales Manager bij ProApptive) en Melanie Bishop (contractmanager bij APS IT-diensten)

Wil je zorgen dat leerlingen de aandacht bij de les houden en niet bijvoorbeeld spelletjes op de laptop gaan spelen? Tijdens deze presentatie ervaar je hoe je met behulp van klassenbeheer verschillende apparaten op afstand eenvoudig kan sturen en monitoren vanaf een eigen computer of tablet. Georgina Beels en Melanie Bishop geven tips en tricks en laten zien hoe je de hele klas óf een individuele leerling kan begeleiden door bijvoorbeeld een melding op het scherm te laten verschijnen. Op die manier houden leerlingen hun focus zonder anderen te storen. 
Maurits Knoppert (trainer en consultant bij APS IT-diensten)

Veel beheerders vragen zich af of hun omgeving wel voldoende is beveiligd. Naast de standaard beveiligingsmogelijkheden in A3 zijn er extra mogelijkheden om je omgeving te beveiligen, zoals met de A5 functionaliteit. In deze presentatie leert Maurits Knoppert je hoe je als beheerder je eigen beveiligingsbehoeften beter kunt inschatten. Daarnaast krijg je inzicht in de extra beveiligingsmogelijkheden binnen de A3 en A5 licenties, zodat je bewust kan kiezen welke functionaliteiten je wilt gaan gebruiken.