Additionele en server producten

Is het mogelijk om ieder jaar additionele desktopproducten en serverlicenties te bestellen?

Microsoft biedt veel producten en diensten die minder breed worden gebruikt in het onderwijs. Deze producten worden dan ook niet in het Basispakket opgenomen. Je kan deze ‘additionals’ echter wel met hoge korting bij ons bestellen. Voorwaarde is dat je over een Basispakket beschikt.

Dit geldt ook voor de serverlicenties. Je kunt per jaar het aantal en soort serverlicenties aanpassen. Deze serverlicenties kun je ook gedurende het licentiejaar (bij) bestellen.

Bij iedere jaarregistratie kunnen additionele desktopproducten, online diensten en serverlicenties besteld worden. De prijzen voor additionele – en serverproducten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Je betaalt deze per jaar en bij iedere jaarregistratie kun je opnieuw het aantal benodigde licenties tellen en bestellen. Wanneer additionele desktopproducten en/of serverlicenties gedurende een licentiejaar bijbesteld worden, dan worden additionele desktopproducten, serverlicenties en online diensten naar rato per maand in rekening gebracht.