Licenties bij bestellen

Ik heb te weinig licenties. Hoe kom ik aan meer licenties?

Wanneer u een tekort heeft aan licenties voor medewerkers, dan kunt u een uitbreiding op het Microsoft Basispakket bestellen via deze link.
Het gaat om de variant: Microsoft Basispakket (o.a. Cloudbundel) – Uitbreiding 2020 (per medewerker).
Het Microsoft Basispakket wordt afgerekend op het aantal medewerkers; aan een uitbreiding hierop zijn daarom kosten verbonden.

Als u een tekort aan leerlinglicenties heeft, dan bestelt u Microsoft Cloudbundel – Uitbreiding 2020 (per leerling) via deze link.