Looptijd

Waarom heeft dit contract een looptijd van vier jaar (tot en met 2021)?

Het basispakket biedt u veel technologie met, voor Microsoft begrippen, zeer hoge korting. Dat lukt alleen doordat we als het gehele Nederlandse onderwijs met Microsoft onderhandelen en omdat we bereid zijn ons voor langere tijd te binden. De nieuwe overeenkomst heeft daarom een looptijd van 4 jaar (van 1-1-2018 tot en met 31-12-2021). De prijs per medewerker blijft gelijk gedurende deze 4 jaar. Voor u heeft dit het voordeel dat u voor vier jaar verzekerd bent van hoge korting en daar uw investeringen op midden lange termijn op kan baseren. Maar u behoudt de flexibiliteit bij groei of krimp.