Office Pro Plus

Hoe kan ik Office aanvragen voor onze leerlingen?

Microsoft apps voor ondernemingen (voorheen Office 365 ProPlus) kun je op twee manieren aanvragen:  

1. Via schoolspot.nl 

(Ouders van) leerlingen kunnen dit via schoolspot zelf regelen. De school staat hierbuiten, zowel bij het bestellen als bij de betaling. Alle leerlingen van scholen met een Microsoft-overeenkomst, mogen hier gebruik van maken.

2. Via de instelling en het Microsoft basiscontract

Een instelling heeft een Microsoft 365 omgeving waar je leerlingen en gebruikers kunt aanmaken. Zodra de school de cloudbundel voor leerlingen op onze website bestelt en de licenties activeert, kun je deze aan de juiste gebruikers (leerlingen) koppelen. Een school mag dit alleen bestellen als zij een Microsoft-schoolovereenkomst hebben en de cloudbundel. De gebruiker kan vervolgens vanuit zijn account 5 apparaten voorzien van de Office-installatie.

Het verschil tussen bovenstaande opties is dat leerlingen via de schoolinstelling een volledige Office 365 omgeving hebben en via schoolspot alleen beschikken over Office 2016 op 5 verschillende devices.