Opzeggen

Wanneer en hoe kan ik een overeenkomst opzeggen?

Tussentijds is het niet mogelijk een licentieovereenkomst op te zeggen. Conform de overeenkomst die u met ons afsluit kunt u deze pas opzeggen als de looptijd van de overeenkomst is afgelopen. 

Wij brengen u tijdig op de hoogte als een overeenkomst afloopt. U krijgt dan de keuze om de overeenkomst op te zeggen of de nieuwe versie van de overeenkomst af te sluiten. De aflopende overeenkomsten zijn altijd terug te vinden in uw Account.

Enkel in het geval van opheffing van de onderwijsinstelling kunt u met bewijslast van DUO een overeenkomst tussentijds opzeggen.