Registratie

Waarom moet ik nu het aantal leerlingen, FTE en medewerkers gaan opgeven?

De afgelopen jaren is de ICT-wereld sterk veranderd. Vroeger draaide alles om het aantal PC’s. Tegenwoordig gaat het om gebruikers. Licentiemodellen worden daar in hoog tempo op aangepast,  ook bij Microsoft. Zie bijvoorbeeld de wijze van licentiëren van Office 365 en EM+S: daar sluit je licenties af per medewerker en niet meer per apparaat. Daardoor moeten we in deze overeenkomst voor het Basispakket ook de omslag maken van het afrekenen op basis van PC’s naar afrekenen op basis van medewerkers.

Afrekenen op basis van medewerkers heeft meerdere voordelen: je kan zoveel apparaten de school in brengen als je wenst. Licentiekosten zullen niet toenemen. Omdat medewerkers aantallen redelijk constant zijn, worden de uitgaven aan het Basispakket ook constanter of in ieder geval voorspelbaarder.
Je bent contractueel verplicht ieder jaar, tijdens onze jaarregistratie, de medewerkersaantallen bij ons op te geven. Deze kunnen nooit lager zijn dat het aantal dat je opgeeft bij DUO. Hoger kan wel als je meer licenties nodig hebt (bijvoorbeeld voor stagiaires, intern begeleiders, mr-leden etc.). Voor krimpscholen betekent dit, dat de factuur voor het Basispakket mee krimpt.

Belangrijke data:

• November 2017: Jaarregistratie licentiejaar 1 (2018)
• November 2018: Jaarregistratie licentiejaar 2 (2019)*
• November 2019: Jaarregistratie licentiejaar 3 (2020)*
• November 2020: Jaarregistratie licentiejaar 4 (2021)*

Tijdens de jaarregistratie geef je, naast het verplichte Basispakket, het aantal gewenste additionele desktopproducten, serverlicenties en online diensten aan ons door.