Voor wie

Voor welke instellingen gelden de licentieregelingen?
De licentieregelingen gelden in principe voor alle scholen uit het basis- en speciaal onderwijs. Daarnaast is deelname, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk voor instellingen die een ondersteunende functie hebben die specifiek op (primair) onderwijsinstellingen is gericht. Deze ondersteunende instellingen dienen nadrukkelijk via de rijks-, regionale- of lokale overheid te worden gesubsidieerd en mogen geen commercieel karakter hebben. De leverancier bepaalt uiteindelijk welke van dergelijke instellingen definitief gebruik mogen maken van de licentieovereenkomst. Instellingen, die niet direct onder deze omschrijving vallen, kunnen telefonisch een aanvraagformulier bij ons aanvragen.