Voordelen

Wat zijn de grootste voordelen van de huidige Microsoft-overeenkomst? 

De Microsoft-overeenkomst 2018-2021 biedt je:

•   Het vertrouwde basispakket dat praktisch alle functionele en technische behoeften van scholen afdekt;
•   Veiligheid, zwart op wit vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst die voldoet aan de normen van de PO-Raad en VO-raad;
•   Middelen om datalekken die ontstaan door gedrag van eigen medewerkers tegen te gaan;
•   Flexibiliteit om je eigen inrichting te kiezen: on premise werken, in de Cloud (Office 365) of zowel lokaal als in de cloud (hybride model);
•   Ongelimiteerde groei in PC’s, notebooks en andere apparaten etc. in de school of bestuur zonder extra licentiekosten, doordat we vanaf nu medewerkers (gebruikers) tellen in plaats van apparaten;
•   Zekerheid van zeer lage vaste prijzen voor een periode van 4 jaar;
•   De mogelijkheid extra medewerker-licenties bij te bestellen of te verlagen zolang het niet lager uitkomt dan je jaarlijkse opgave aan DUO.