Wijzigingsformulieren

Ik wil een wijziging doorgeven, zoals een fusie of wijziging van de tekenbevoegde van de school

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden binnen uw school, zoals een opsplitsing of fusie, dient u een wijzigingsformulier in te vullen.

Hieronder vindt u de benodigde formulieren:

Tekenbevoegdeformulier
Fusieformulier
Bestuursverklaring
Opsplitsformulier