Wijzigingsformulieren

Ik wil een wijziging doorgeven, zoals een fusie of wijziging van de tekenbevoegde van de school.

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden binnen de school, zoals een opsplitsing of fusie, dien je een wijzigingsformulier in te vullen.

Hieronder vind je de benodigde formulieren:

Tekenbevoegdeformulier
Fusieformulier
Bestuursverklaring
Opsplitsformulier