Microsoft handleidingen

Om uw Microsoft 365 tenant - cloud-omgeving - te gebruiken, hebben wij handleidingen gemaakt. Deze zijn onderverdeeld in 3 onderdelen: de opstartfase, waarin u uitgelegd krijgt hoe u een omgeving aanmaakt en wat er moet gebeuren om de registratie en activatie te voltooien. De tweede fase is het inrichten van de tenant en in de derde fase worden specifieke licenties beschreven, die u binnen Microsoft 365 kunt gebruiken.

Wilt u de handleidingen downloaden? Klik dan op de bijbehorende (paars gekleurde) link.

1. Opstartfase

Wanneer u aan de slag gaat met Microsoft 365, dient u eerst een aantal stappen te doorlopen. Na iedere stap krijgt u van ons een e-mail met de vervolgstappen. Onderstaande handleidingen helpen u de stappen op de juiste manier uit te voeren. 

In deze handleiding hoe u een educatieve tenant maakt bij Microsoft en hoe u een domein in deze tenant koppelt.

1.2. Algemeen beheeraccount maken

Na het maken van een educatieve tenant is het belangrijk dat u een algemeen hoofdbeheerdersaccount aanmaakt, dat wij vervolgens als contactadres invoeren bij Microsoft. Dit account ontvangt berichten van APS IT-diensten en notificaties van Microsoft over de tenant en over licenties in deze tenant. 

1.3. VLSC-registratie

Als uw enrollment nummer is geactiveerd, ontvangt u vanuit Microsoft een uitnodiging om u te registreren in het Volume Licensing Service Center. Het is belangrijk dat u de registratie voltooid, omdat u anders geen link ontvangt om uw licenties te activeren.

1.4. Activeren licenties

Nadat wij uw licenties bij Microsoft hebben besteld, dient u deze éénmalig te activeren. Dat zorgt ervoor dat uw licenties in de juiste Microsoft 365 tenant terecht komen. U activeert de licenties door te klikken op de link die u van het Microsoft Online Services Team ontvangt.

2. Tenant inrichten

Nadat de licenties beschikbaar zijn gekomen in uw tenant, dient u APS IT-diensten als partner toe te voegen. Tevens kunt u programma's en apps toevoegen als tegels voor de eindgebruikers.

2.1. Licenties aan gebruikers toewijzen - licentiebeheer

De licenties die beschikbaar zijn gekomen, moet u toekennen aan individuele gebruikers binnen uw Microsoft 365 tenant. Met het toekennen van een licentie zorgt u ervoor dat de gebruiker toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten.

2.2. APS IT-diensten als licentiepartner toevoegen

Aan de beschikbare licenties in uw tenant dient u APS IT-diensten als partner toe te voegen. Hiermee geeft u aan dat licenties bij Microsoft zijn besteld door APS IT-diensten, wat van belang kan zijn indien er problemen ontstaan.

2.3. Zelf tegels maken

Door het volgen van de stappen in deze handleiding voegt u programma's en apps in Microsoft 365 toe als tegels voor de eindgebruikers.

2.4. Controlestap: welke licenties moeten aanstaan in mijn omgeving?

Begin 2019 zijn we overgestapt op een nieuwe licentie (Microsoft 365 A3). Deze licentie is ondergebracht in een suite. In deze handleiding ziet u welke licenties aan moeten staan omgeving, welke oud zijn of verlopen. 

2.5. Diensten in de tenant bestellen zonder opgeven van een creditcard

U bent niet verplicht om uw creditcard gegevens op te geven voor bestellingen binnen uw tenant. U kiest dan bijvoorbeeld om te betalen middels een factuur (overboeking).

3. Specifieke Online Diensten

In het basispakket worden diverse Office 365 licenties aangeboden. De toekenning en werkwijze van de licenties verschilt nogal. In onderstaande handleidingen staat beschreven hoe u gebruik kunt maken van de diverse licenties. 

Advanced Thread Protection (ATP)

ATP aanzetten

ATP zorgt voor een realtime beveiliging van uw email in Microsoft 365 tegen onbekende en geavanceerde aanvallen. ATP is geen licentie die u aan gebruikers koppelt, maar een instelling die u aanzet voor uw hele organisatie. 

Beleidsregels instellen ATP

Om ATP zijn werk te laten doen, is het noodzakelijk dat u beleidsregels instelt. Met deze beleidsregels geeft u aan wat er moet gebeuren met welk type bestanden en voor wie dat geldt. Als u hier niets instelt, dan kan ATP niets controleren.  

Rapporten opvragen ATP

ATP gaat aan het werk volgens de door u opgestelde beleidsregels. Door de rapportages op te vragen, krijgt u inzicht in wat er zich afspeelt binnen uw organisatie.

Uw scanner uitsluiten van ATP scanning

Biedt jullie scanner de mogelijkheid om ingescande documenten direct naar uw e-mailadres te mailen? Wanneer er Advanced Threat Protection gebruikt wordt in jullie onderwijsorganisatie, kan het zijn dat scan-documenten daardoor vertraagd binnenkomen. Deze worden dan namelijk eerst gecontroleerd door ATP. Het kan daarom handig zijn het adres van de scanner uit te sluiten voor ATP.

 

Enterprise Mobility + Security (EM+S)

EM+S - AIP aanzetten
EM+S bestaat uit de hoofdcomponenten: Intune, Azure Active Directory Premium en Azure Information Protection. Met Azure Information Protection kunt u documenten en e-mails classificeren, abelen en beveiligen.

Veilige e-mails versturen

U kunt de gegevens in een bericht beschermen door het bericht versleuteld te versturen. In de handleiding worden verschillende mogelijkheden beschreven.

Azure

Azure CSP koppeling maken

Via Azure kunt u (evenals in Microsoft 365) diensten en services aanzetten. Om te zorgen dat u onderwijskorting ontvangt, moet u de volgende stappen volgen om een CSP-koppeling te maken naar ons als reseller.

Azure EA activeren

Wanneer APS IT-diensten uw organisatie aan onze Azure Enterprise portal heeft toegevoegd, ontvangt u van Microsoft een e-mail om te activeren. Via deze handleiding leggen wij u uit welke stappen u moet doorlopen om te zorgen dat u onderwijskorting ontvangt zodra u Azure via EA wilt gaan gebruiken. 

APS IT-diensten aan uw Azure abonnementen koppelen

Volg deze handleiding om ons als (onderwijs)partner aan uw Azure-abonnementen toe te voegen.

Gebruikers machtigen op uw Azure Abonnementen

Volg deze handleiding om extra gebruikers te machtigen die de Azure-abonnementen in uw tenant mogen inzien en beheren, zodat u (onderwijs)korting ontvangt en wij u factureren in plaats van dat u uw creditcard nodig heeft. Dit kan ook nodig zijn wanneer een andere partij (of een andere persoon dan de algemene hoofdbeheerder) Azure-diensten voor u gaat implementeren.

Minecraft

Minecraft instellen

De licenties voor Minecraft worden niet specifiek aan bepaalde personen toegewezen, maar komen beschikbaar via de Microsoft Store voor Onderwijs. In de handleiding staat beschreven hoe u de licenties beschikbaar stelt aan gebruikers.

Teams

Teams Only modus aanzetten: In deze handleiding lees je hoe je als beheerder voor je organisatie aanzet dat er enkel Teams gebruikt kan worden. Hierdoor zet je Skype uit. Je kunt dit ook voor enkele gebruikers aanzetten (bijvoorbeeld om te testen).

Hulp bij problemen

Ervaart u (technische) problemen in uw tenant? Maak dan een service request aan in uw tenant. In deze handleiding leest u hoe u dat doet. Heeft u vragen over het proces zelf, dan kun u bij onze ServiceDesk terecht.

Achtergrondinformatie

Opstarttips voor het beheer van uw tenant: in deze handleiding wordt een aantal tips gegeven om aan de slag te gaan met uw tenant. Denk hierbij aan het organisatieprofiel of het aanmaken van gebruikers.

MS - Startersgids for education: in deze startersgids van Microsoft wordt stap voor stap uitgelegd wat Microsoft Office 365 is en hoe het werkt.

Dummy