Microsoft handleidingen

Om ervoor te zorgen dat u een Office 365 tenant - cloud-omgeving - kunt gebruiken, hebben wij handleidingen gemaakt en onderverdeeld in 3 onderdelen: de opstartfase, waarin u uitgelegd krijgt hoe u een omgeving aanmaakt en wat er moet gebeuren om de registratie en activatie te voltooien. De tweede fase is het inrichten van de tenant en in de derde fase worden specifieke licenties beschreven, die u binnen Office 365 kunt gaan gebruiken.

Wilt u de handleidingen downloaden? Klik dan op de bijbehorende (paars gekleurde) link.


1. Opstartfase 

Wanneer u aan de slag gaat met Office 365, dient u eerst een aantal stappen te doorlopen. Na iedere stap krijgt u van ons een e-mail met de vervolgstappen. Onderstaande handleidingen helpen u de stappen op de juiste manier uit te voeren. 

1.1. Tenant aanmaken 

In deze handleiding wordt beschreven hoe u een educatieve tenant maakt bij Microsoft en hoe u een domein in deze tenant koppelt. 

Na het maken van een educatieve tenant is het belangrijk dat u een algemeen hoofdbeheerdersaccount aanmaakt, dat wij vervolgens als contactadres invoeren bij Microsoft. Dit account ontvangt berichten van APS IT-diensten en notificaties van Microsoft over de tenant en over licenties in deze tenant.  

Om gebruik te maken van Office 365 licenties uit het basispakket, moeten wij een registratie bij Microsoft doen om een enrollment nummer te ontvangen. U ontvangt van Microsoft een link om de gegevens te verifiëren en digitaal akkoord te geven op de gegevens en de voorwaarden van Microsoft. In deze handleiding leest u hoe u digitaal akkoord geeft. 

Als uw enrollment nummer is geactiveerd, ontvangt u vanuit Microsoft een uitnodiging om u te registreren in het Volume Licensing Service Center. Het is belangrijk dat u de registratie voltooid, omdat u anders geen link ontvangt om uw licenties te activeren. 

Nadat wij uw licenties bij Microsoft hebben besteld, dient u deze éénmalig te activeren. Dat zorgt ervoor dat uw licenties in de juiste Office 365 tenant terecht komen. U activeert de licenties door te klikken op de link die u van het Microsoft Online Services Team ontvangt. 

 

2. Tenant inrichten 

Nadat de licenties beschikbaar zijn gekomen in uw tenant, dient u APS IT-diensten als partner toe te voegen. Tevens kunt u programma's en apps toevoegen als tegels voor de eindgebruikers. 

De licenties die beschikbaar zijn gekomen, moet u toekennen aan individuele gebruikers binnen uw Office 365 tenant. Met het toekennen van een licentie zorgt u ervoor dat de gebruiker toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten. 

Aan de beschikbare licenties in uw tenant dient u APS IT-diensten als partner toe te voegen. Hiermee geeft u aan dat licenties bij Microsoft zijn besteld door APS IT-diensten, wat van belang kan zijn indien er problemen ontstaan. 

Door het volgen van de stappen in deze handleiding voegt u programma's en apps in Office 365 toe als tegels voor de eindgebruikers. 

2.4. E3-licenties omzetten naar A3-licenties (deze handleiding komt begin januari 2019 beschikbaar) 

Vanaf 1 januari 2019 worden E3-licenties niet meer gebruikt, maar worden er A3-licenties geleverd. Heeft u E3-lienties aan gebruikers toegewezen? Dan moeten deze omgezet worden naar A3-licenties. In deze handleiding leest u hoe u dit doet. 

 

3. Specifieke Online Diensten 

In het Basispakket worden diverse Office 365 licenties aangeboden. De toekenning en werkwijze van de licenties verschilt nogal. In onderstaande handleidingen staat beschreven hoe u gebruik kunt maken van de diverse licenties.  

ATP 

 • Aanzetten 
  Advanced Thread Protection zorgt voor een realtime beveiliging van uw email in Office 365 tegen onbekende en geavanceerde aanvallen. ATP is geen licentie die u aan gebruikers koppelt, maar een instelling die u aanzet voor uw hele organisatie. 
   

 • Beleidsregels instellen  
  Om ATP zijn werk te laten doen, is het noodzakelijk dat u beleidsregels instelt. Met deze beleidsregels geeft u aan wat er moet gebeuren met welk type bestanden en voor wie dat geldt. Als u hier niets instelt, dan kan ATP niets controleren.  

 • Rapporten opvragen  
  ATP gaat aan het werk volgens de door u opgestelde beleidsregels. Door de rapportages op te vragen, krijgt u inzicht in wat er zich afspeelt binnen uw organisatie.  

EM+S 

 • AIP aanzetten 
  Enterprise Mobility + Security bestaat uit de hoofdcomponenten: Intune, Azure Active Directory Premium en Azure Information Protection. Met Azure Information Protection kunt u documenten en e-mails classificeren, labelen en beveiligen. 
   

 • Veilige e-mails versturen 
  U kunt de gegevens in een bericht beschermen door het bericht versleuteld te versturen. In de handleiding worden verschillende mogelijkheden beschreven. 

Azure 

 • Activeren 
  Wanneer u een licentie heeft besteld die beschikbaar komt in de Azure portal, maken wij een Azure account voor u aan. In de handleiding staat beschreven hoe u deze activeert. 

Minecraft 

 • Instellen 
  De licenties voor Minecraft worden niet specifiek  aan bepaalde personen toegewezen, maar komen beschikbaar via de Windows business store. In de handleiding staat beschreven hoe u ervoor zorgt dat licenties vanuit de business store beschikbaar gesteld kunnen worden aan gebruikers. 
   

 

Achtergrondinformatie 

In deze handleiding wordt een aantal tips gegeven om aan de slag te gaan met uw tenant. Denk hierbij aan het organisatieprofiel of het aanmaken van gebruikers. 

In deze startersgids van Microsoft wordt stap voor stap uitgelegd wat Office 365 is en hoe het werkt.

Dummy