Microsoft Azure

Steeds meer scholen werken met hun e-mail en het opslaan van documenten al in de cloud, maar ook kiezen steeds meer scholen ervoor om lokale servers naar de cloud te verhuizen. Vanuit de cloud is het mogelijk een virtuele server te laten draaien, maar ook kunt u opslagruimte huren, back-ups maken en capaciteit op- of afschalen wanneer nodig. Azure is een veilige en snelle dataserver met een gegarandeerde beschikbaarheid van minimaal 99,9%.  

 

De voordelen van Azure via APS IT-diensten

APS IT-diensten is een (indirecte) Cloud Solution Provider (CSP) partner van Microsoft. Hierdoor mogen we Azure met onderwijskortingen aanbieden aan scholen en besturen uit het basis- en speciaal onderwijs.

Azure via APS IT-diensten heeft nog meer voordelen:

 • U beslist wie uw Azure-omgeving implementeert en beheert.
 • Via APS IT-diensten krijgt u voor het onderwijs vastgestelde tarieven. Ook heeft u recht op prijsvoordelen. Zo kunt u VM's reserveren en reeds via ons aangekochte serverlicenties gebruiken waardoor kortingen oplopen tot 70%.
 • U blijft eigenaar van uw Azure-omgeving en heeft altijd de mogelijkheid om van partner te wisselen of te migreren zonder hoge kosten. Als u Azure afneemt via een beheerpartner, ligt de controle bij hen.
 • De facturatie gaat via APS IT-diensten, zoals u gewend bent met bijvoorbeeld uw Microsoft-basispakket. U heeft dus geen creditcard nodig.
 • Wij regelen en beheren uw abonnementen en subscripties. Dat scheelt u tijd.
 • Regelmatig geven we webinars en informatiebijeenkomsten waar u meer hoort over Azure. Ook delen andere scholen uit basis- en speciaal onderwijs hier hun kennis.
 • Wij hebben direct contact met Microsoft en vragen kunnen snel worden behandeld.

De Azure-portal

Via de Azure portal krijgt u toegang tot de Azure Services en de Azure Marketplace. Dit is uw Azure-account. Zorg ervoor dat u hier inlogt met uw reeds bestaande beheeraccount, zodat u geen losstaande portal naast uw Microsoft 365 omgeving aanmaakt. Het beste is om ervoor te zorgen dat uw Azure portal en Microsoft 365 omgeving verbonden zijn en dat u inlogt met hetzelfde domein-account. 

Het dashboard van de portal

Deze portal is ook te benaderen via het beheercentrum > Azure Active Directory-beheercentrum > Azure Portal.

 

Uw abonnement bij Azure 
Om te beginnen met Azure heeft u een abonnement (subscription) nodig. Aan de hand van dit abonnement worden de gebruikte services die u  aanzet en gebruikt, gefactureerd. 

De CSP-koppeling 
Wij maken voor u een Azure-CSP-abonnement aan in uw bestaande tenant. Met het algemene beheeraccount van uw tenant, heeft u binnen de Azure portal de beschikking over het abonnement. Wij noemen deze koppeling met het eerste abonnement altijd: Azure CSP Koppeling onder APS IT-diensten

U heeft de mogelijkheid om binnen uw Azure-account meerdere CSP-abonnementen aan te maken, denk bijvoorbeeld aan een testomgeving. Heeft u een bestuurstenant met meerdere scholen, dan kunt u ervoor kiezen om verschillende CSP-abonnementen voor de onderliggende scholen aan te maken. Standaard maken wij één koppeling aan.

Gebruik Resource groepen
Onder elke CSP-koppeling/abonnement kunt u meerdere resource groepen aanmaken waarmee u Azure-services kunt groeperen. Dit is handig om het overzicht te houden. 

Beginnen met Azure

Om aanspraak te maken op de gunstige tarieven voor het onderwijs is het van belang dat u een Azure abonnement activeert onder de Azure CSP koppeling van APS IT-diensten. U hoeft dan ook geen creditcardgegevens in te vullen. U blijft eigenaar van uw omgeving, blijft te allen tijde flexibel en kan tegen lage kosten uw omgeving migreren, mocht dat nodig zijn. De Azure CSP koppeling (CSP-abonnement) zelf is gratis, u betaalt alléén voor betaalde services en diensten die u in de portal aanzet. Hierbij wordt achteraf en maandelijks gefactureerd. Mocht u dat willlen, dan kan APS IT-diensten u voorzien van verbruiksrapportages.

Azure-CSP abonnement via APS IT-diensten: de stappen 
De Azure CSP-koppeling staat niet standaard in uw tenant. Hiervoor is een aantal handelingen nodig. Zowel vanuit u, als vanuit ons. Hierover hebben we deze handleiding gemaakt. Houd rekening met een verwerktijd van 2-3 werkdagen voor u aan de slag kunt. 

De prijs van Azure 
Bij Azure betaalt u achteraf voor het verbruik. Voor een schatting van de kosten, bekijk de Azure Calculator.

Bepaal welke diensten u in Azure wilt gebruiken. Enkele voorbeelden:

 • Wilt u alleen een website op een virtuele machine (VM) hosten, met bepaalde specificaties en een bepaalde hoeveelheid data-opslag?
 • Wilt u ook een VPN-verbinding leggen?
 • Wilt u een virtual machine inrichten om eenmaal per jaar toetsen af te kunnen nemen?
 • Of wenst u juist een backup te maken via Azure?

Kosten besparen met Azure

Een zijn verschillende mogelijkheden om kosten te besparen bij het afsluiten van Azure services. Deze benoemen we hieronder.


Azure Hybrid Benefit 
Met Azure Hybrid Benefit kunt u uw fysieke Windows Server en SQL Server licenties in uw eigen tempo verplaatsen naar de cloud. Oftewel: migreren naar Azure VM’s. Dat levert een besparing op uw virtuele machines op, die kan oplopen tot 40%. U mag onze Windows server licenties gebruiken om Windows Server Virtual Machines in Azure uit te voeren. 

Zo betaalt u dus alléén voor de virtuele infrastructuur. Kies bij het aanmaken van deze Azure VM voor de Linux optie en betaal u een lager basistarief. Meer weten »

Reserved Instances (RI’s)  
Wanneer u van tevoren weet dat u een virtuele machine nodig heeft voor een langere tijd, kunt u kiezen voor Reserved Instances. Dit houdt in dat u een virtuele machine vooraf reserveert voor 1 of 3 jaar. U betaalt dan ook vooraf, wat zorgt voor een korting tot 70%. Meer weten » 

Regio: Europa opties 
Het kan soms in de kosten schelen om te wisselen tussen Regio Europa – noord in plaats van Regio Europa – west. Kijk hier ook eens naar met de calculator van Azure. 

Dummy