Azure Hybrid Benefit voor SQL Server

Uw SQL Server naar de cloud?

Wanneer u uw SQL server naar de cloud wilt verhuizen, kan dit via een SQL Server in Azure VM of via Azure SQL Database. Het verschil tussen deze varianten zit in de mate van het (zelf) beheren van uw infrastructuur en in hoeverre u dit aan Microsoft overlaat.

Heeft u een omgeving met vele gevirtualiseerde workloads, dan biedt de Azure SQL Database u een extra virtualisatievoordeel. Via Azure VM geldt dit niet.

Azure SQL Database biedt de volgende opties:  
  • SQL Database Managed Instance: hierbij krijgen de software en infrastructuur constant updates en wordt het geheel volledig beheerd door Microsoft. Deze dienst draait op een geïsoleerd virtueel netwerk. Zowel te gebruiken bij de SQL Server Standard als Enterprise core licentie.
  • Azure SQL Database Hyperscale: met name interessant als u on premise databases met grote hoeveelheden data naar de cloud wilt migreren.
SQL Server in Azure VM biedt:  
  • SQL Server Azure Virtual Machines: deze optie biedt u flexibelere configuratie-opties.
Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u uw bestaande SQL serverlicentie gebruikt in de cloud.  

Hoeveel licenties zijn nodig voor de Virtual Machine in de Cloud (SQL Server)?

Bij iedere SQL Server moeten altijd alle virtuele cores voorzien zijn van een geldige core licentie. Dit berekent u als volgt: 1 virtuele core per core licentie. De virtuele Machines draaien in de cloud op Microsoft Azure via Azure Virtual Machines. Hierbij geldt er een minimum aantal licenties van 4 cores per virtuele machine.

Het is mogelijk om virtuele machines met meer dan 4 cores te draaien door licenties te stapelen. Met een set van 8 core licenties kan zo één virtuele machine met maximaal 8 cores gestart worden. 
 


 
 

Hoeveel licenties zijn nodig voor de Azure SQL Database (SQL Server)?

Alle virtuele cores moeten voorzien zijn van een geldige core licentie. Het virtualisatievoordeel is alléén beschikbaar in Azure SQL-database. Hiermee krijgt u i.p.v. 1 (zoals bij de Azure Virtual Machine) maar liefst 4 virtuele cores per core licentie. 

In combinatie met de Azure Hybrid Benefit berekent u het aantal benodigde cores in een Azure SQL Database als volgt: 4 virtuele cores per core licentie. Hierbij geldt er ook géén minimum aantal licenties per virtuele machine. 

Voorbeeld: een set van 4 core licenties kunt u zo gebruiken voor 16 virtuele cores Azure SQL Database. 

Dit voordeel maakt het verplaatsen van gevirtualiseerde applicaties naar op Virtual core gebaseerde SQL Database-opties zeer kosteneffectief.   

Hoe werkt het ongelimiteerd virtualiseren in de cloud (SQL Server)?

Heeft u SQL Server Enterprise core licenties voor de hele server (dus alle fysieke cores in de server) afgesloten? Dan mag u op deze server een ongelimiteerd aantal virtuele machines met SQL Server Enterprise installeren en gebruiken. 
 
In Azure werkt dit als volgt: zolang u alle fysieke cores in de server van SQL Server Enterprise licenties voorziet, mag u op een Azure Dedicated Host (een server die enkel aan u is toegewezen en alleen gebruikt wordt door uw organisatie) een ongelimiteerd aantal virtuele SQL Server Standard en SQL Server Enterprise installeren en gebruiken.   

Cloud licentierechten bij SQL Server

De SQL server biedt geen gelijktijdige licentie gebruiksrechten. U heeft dus maximaal 180 dagen gelijktijdige gebruiksrechten (en dus 180 dagen de tijd om uw server te migreren) en daarna mag hij nog maar op één manier (on premise of via Azure) gebruikt worden.  

Hoe werkt dit voordeel in de Azure Portal?

Bent u van plan zijn uw server naar de cloud te verhuizen? Schakel dan bij het aanmaken/inrichten van de VM in de Azure portal, het selectievakje in voor Azure Hybrid Benefit. Hiermee geeft u aan dat u al over een geldige licentie beschikt. Dit bespaart in de kosten. 
 
Heeft u uw SQL server al naar Azure verhuisd en wist u niet van dit voordeel af? Dan kunt u dit helaas niet met terugwerkende kracht toepassen. Een nieuwe VM aanmaken (en bij deze VM de optie aanvinken) is dan de enige manier.