De cloud: toegang tot ongekende mogelijkheden

Terugblik op de Microsoft Global Education Partner Summit in Seattle

Afgelopen week bezocht ik de Global Education Partner Summit (GEPS) van Microsoft. Al direct tijdens de eerste keynote werd de kern geraakt. Anthony Salcito, binnen Microsoft verantwoordelijk voor het onderwijs, zei het volgende: 
 
                                         The cloud is not a destination, it is a capability. 
 
In het Nederlands: naar de cloud gaan is niet het doel; het is de toegang tot ongekende mogelijkheden. 

Het benutten van de cloud 

Tot nu toe hebben we ons vooral gefocust op het naar de cloud brengen van onder andere Exchange, SharePoint en Active Directory. Nu breekt de volgende fase aan: gebruikmaken van de ongekende rekenkracht en hulpmiddelen die de cloud nog meer biedt. Denk aan Big Data, Machine Learning en Artificial Intelligence. Praktische voorbeelden hiervan zijn Immersive reader voor kinderen met dyslexie, de Translator voor gesprekken met ouders die moeite hebben met Nederlands of Q&A maker om zelf eenvoudig BOTS te maken. Low code/no code zijn dé nieuwe buzzwords. Simpel gezegd betekent dit dat iedereen eenvoudig nieuwe toepassingen kan bouwen in de cloud. Ook als je niet kunt programmeren.  
 
Tot voor kort hadden alleen grote organisaties toegang tot dergelijke kracht en middelen. Maar de prijzen dalen waardoor deze grote rekenkracht en geavanceerde toepassingen toegankelijk worden voor iedereen. Business Intelligence wordt hierdoor Basic Intelligence. Artificial Learning wordt Machine Learning. En Machine Learning wordt Human Learning. Dit is een soort van democratisering en vermenselijking van rekenkracht die volgens Microsoft tot een volgende fase in de ontwikkeling van ICT in het onderwijs en de maatschappij zal leiden. 
 

Onze verantwoordelijkheid

Deze verandering roept ook weer vragen op. Want hoe gaan we om met deze nieuwe rekenkracht? Brad Smith, President bij Microsoft, ging hierop in met de constatering dat we verantwoordelijk met deze kracht om moeten gaan. Mensen bepalen zelf of ze technologie ten goede of ten kwade gebruiken. Brad roept daarom overheden en bedrijven op met elkaar regels op te stellen over het gebruik van de cloud onder het mom van Ethics and responsible AI. Dat om rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, privacy, veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen te borgen. De samenwerking van Microsoft met het Ministerie van Justitie in Nederland, waar APS IT-diensten ook bij betrokken is samen met SURFmarket en SLBdiensten, werd expliciet door hem benoemd als een belangrijk positief voorbeeld. Daar waren we toch wel even trots op. Hierover binnenkort meer! 
 

Wat kunnen we met deze data?

Wat betekent dit nu voor scholen en schoolbesturen? We kunnen meer gebruikmaken van de cloud dan we nu doen. Dat zie je wel uit voorbeelden als Immersive reader, QnA Maker en dicteren. Maar op beleidsniveau moeten we actief nadenken over de datastrategie. Welke data hebben we en hoe verzamelen we het? Hoe leggen we het vast en wat missen we? Hoe zorgen we voor de integriteit, veiligheid en toegankelijkheid? En bovenal: hoe zorgen we dat al die data daadwerkelijk leidt tot betere resultaten in de klas? Kunnen we de data slim gebruiken om het lerarentekort terug te dringen? Welke interventies kunnen we plegen? Ik denk dat daar een opdracht ligt voor onze schoolbestuurders en bovenschoolse ICT-coördinatoren. 
 

Studiereis naar Seattle

Dit najaar vliegen we voor een week met een groep bestuurders en BIC-ers naar Seattle om ons verder in deze strategische vragen te verdiepen. We bezoeken dan scholen die druk met data bezig zijn en het Executive briefing centre van Microsoft. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerd? Bel dan even met onze ServiceDesk of kijk voor meer informatie op deze pagina.
 

CO2 negatief

Tot slot, was het alleen maar ICT? Nee, het grootste applaus vanuit de zaal volgde toen de CO2 pledge van Microsoft ter sprake kwam: in 2030 wil Microsoft CO2 negatief zijn, oftewel meer CO2 onttrekken aan de atmosfeer dan er aan toevoegen. Dat binnen 10 jaar. Erg mooi om te zien wat een dergelijk statement oproept bij mensen vanuit de hele wereld. Dat zet mij ook aan het denken; hoe kan APS IT-diensten hieraan een bijdrage leveren? 

 

Dummy