Moet een school of bestuur een verwerkersovereenkomst hebben met APS IT-diensten?

APS IT-diensten zelf staat niet in verhouding tot de scholen als verantwoordelijke of verwerker. Daarom hoeft APS IT-diensten geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met scholen of schoolbesturen voor onze eigen diensten. Ook is het voor APS IT-diensten niet nodig aan te sluiten bij het Privacy convenant.

Uiteraard is het wel zo dat er persoonsgegevens in onze systemen zitten. Wij hebben een Informatiebeveiliging en Privacy beleid en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot die gegevens te voorkomen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Disclaimer & Privacy.