Wanneer en hoe kan ik een overeenkomst opzeggen?

Tussentijds is het niet mogelijk een licentieovereenkomst op te zeggen. Conform de overeenkomst die je met ons afsluit kun je deze pas opzeggen als de looptijd van de overeenkomst is afgelopen.

Wij brengen je tijdig op de hoogte als een overeenkomst afloopt. Je krijgt dan de keuze om de overeenkomst op te zeggen of de nieuwe versie van de overeenkomst af te sluiten. De aflopende overeenkomsten zijn altijd terug te vinden in je Account.

Enkel in het geval van opheffing van de onderwijsinstelling kun je met bewijslast van DUO een overeenkomst tussentijds opzeggen.