Kan ik als bestuur of stichting één overeenkomst afsluiten voor alle scholen die onder mij vallen?

Je kunt als bestuur, stichting, samenwerkingsverband en dergelijke géén overkoepelende overeenkomst afsluiten. Iedere deelnemende instelling dient per leverancier individueel een overeenkomst aan te gaan. Dit heeft te maken met de noodzaak alle instellingsgegevens goed te registreren en te koppelen aan het verstrekken van licenties en codes.

Wel bestaat er de mogelijkheid om als bestuur de contracten van de scholen centraal te beheren en coördineren. In de factuur wordt een specificatie per school opgenomen. Hiervoor dient het bestuur de bestuursverklaring getekend te hebben.

Om een verzamelfactuur te ontvangen dien je het veld waarbij je een referentienummer kunt invullen leeg te laten, anders ontvang je alsnog een factuur per school.