Is mijn data veilig bij Microsoft? 

De voorwaarden die Microsoft hanteert voor haar online diensten zijn geanalyseerd, mede op initiatief van ons. De conclusie is dat de voorwaarden die juridisch geanalyseerd zijn, voldoen aan de eisen die de Nederlandse en Europese wetgever stelt. 

Er is ook een analyse gemaakt van de mate waarin de voorwaarden van Microsoft overeenkomen met de Model Bewerkersovereenkomst die in het kader van het Convenant digitale leermiddelen en privacy door de sector is opgesteld. De conclusie is dat de bewerkersovereenkomst die Microsoft hanteert, ruim dekkend is ten opzichte van de model bewerkersovereenkomst die onderdeel is van het Convenant digitale leermiddelen. Aan deze conclusie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Servicedesk.