Voldoet Microsoft aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / Privacy wetgeving?

In 2016 hebben de PO-Raad en VO-raad met ondersteuning van Kennisnet de Bewerkersovereenkomst (‘Voorwaarden Online Dienstverlening’) van Microsoft getoetst aan de Model Bewerkersovereenkomst die voor het Primair onderwijs is ontwikkeld.  

De PO-Raad en VO-raad stellen dat:  
“Er geen aanwijzingen zijn dat het gebruik van Microsoft Office 365 problemen oplevert voor de privacy van leerlingen. De voorwaarden die Microsoft stelt aan het gebruik van Office 365 stroken met het privacyconvenant dat PO-Raad en VO-raad eerder sloten met uitgeverijen en leveranciers”.  
 
Bron: https://www.poraad.nl/ 


Naast het gegeven dat Microsoft aan de juridische vereisten voldoet, biedt het Basispakket tal van technologieën die je helpen de beveiliging van je gegevens naar een hoger plan te tillen. De toevoeging in 2016 van het onderdeel Enterprise Mobility+Security is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar er is veel meer. Er wordt veel over de hulpmiddelen die Microsoft biedt gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr/solutions (in het Engels). 

Lees meer: Privacy convenant Microsoft >