Aanmelden als nieuwe relatie 

Wil je de contactgegevens wijzigen, log dan in en ga naar je account. Onder het kopje 'Self Service' heb je de mogelijkheid wijzigingen door te geven. 

 

Ga in je account naar Contactpersonen en klik op de link Bewerken naast de contactpersoon waar je de gegevens van wil aanpassen. De aanpassingen zullen direct verwerkt worden.  

 

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden binnen de school, zoals een opsplitsing of fusie, vragen we je om een wijzigingsformulier in te vullen.