Grip op privacy

Hoe creëer je een privacy bestendige onderwijsorganisatie?
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening staat ook wel bekend als 'privacywetgeving’. Het betreft strenge en verreikende wetgeving die impact heeft op het onderwijs en u als bestuurder. 

Inschrijven training 


Gratis bijeenkomst grip op privacy 
Op dinsdag 21 november om 16 uur organiseren wij, exclusief voor bestuurders in het primair onderwijs, een gratis bijeenkomst grip op privacy. Aansluitend is er een walking dinner waar u ervaringen en gedachten kan uitwisselen met collega’s. Tijdens de bijeenkomst komen drie sprekers aan het woord die vanuit eigen perspectief ingaan op het onderwerp:

-Job Vos, Adviseur privacy en jurist van Kennisnet.
Expert op het gebied van privacywetgeving in het onderwijs. Job start de bijeenkomst met een kernachtige uitleg van de werking en reikwijdte van de (nieuwe) privacywetgeving. Hij zal daarbij speciaal stil staan bij de praktische verantwoordelijkheden en consequenties voor het bestuur van onderwijsorganisaties.

-Kiki Huijnen, lid College van Bestuur, Onderwijsstichting Movare (47 scholen) in Zuid-Limburg.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft Movare geaudit op de autorisaties in het leerlingvolgsystemen. Dat was een ingrijpend proces. Kiki deelt haar ervaringen met u en vertelt over het privacybeleid dat binnen Movare daarna is ingezet en welke impact dit had (en heeft) op de dagelijkse praktijk.

-Hans Bos, Chief Technology Officer van Microsoft Nederland.
Alle scholen in Nederland maken gebruik van de technologie van Microsoft. Hans deelt met u hoe Microsoft-technologie uw bestuur helpt grip te krijgen op de leerling- en medewerkersgegevens, zodat deze niet toegankelijk worden voor onbevoegden.

Graag nodigen we u persoonlijk uit voor deze bijeenkomst.

Praktische informatie 
Het programma start om 16.00 uur, u bent welkom vanaf 15.30 uur. Rond 18.30 uur bieden we u het walking dinner. De ervaring leert dat rond 20.00 uur iedereen het tijd vindt om naar huis te gaan. Locatie is Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, in Utrecht. Gezien het exclusieve karakter van de bijeenkomst raden wij u aan snel in te schrijven, dat gaat via dit formulier.

Graag zien wij u op 21 november!

Dummy