Surface PROject

Mobiele apparaten zijn in opmars in het onderwijs. Leerlingen van alle leeftijden leren graag met een tablet of laptop. Waar krijgt een onderwijsinstelling mee te maken als mobiele devices¬†worden ge√Įntroduceerd op hun school? APS IT-diensten en SLBdiensten organiseerden (gesteund door Microsoft Nederland) het Surface PROject om dit in kaart te brengen.

In totaal werden 850 Surface Pro 2-computers twee jaar lang in bruikleen gegeven aan acht middelbare scholen en negen basisscholen. Deelname aan het project gaf de scholen de kans om mobiele apparaten in het onderwijs uit te proberen, om te werken met zeer goede apparaten tegen geringe kosten, maar ook om hun innovatieplannen te versnellen.

Brochure Uitkomsten Surface PROject >

Verzameling eindverslagen van de deelnemende scholen >

Artikel over het PROject in APS IT info 18 >

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met de projectleider Dolf Gagestein via d.gagestein@apsitdiensten.nl.