Analyse PO Raad: privacy Office 365 op orde

Gepubliceerd op: 25 april 2018
Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van de clouddiensten van Microsoft problemen oplevert voor de privacy van leerlingen. De gebruikersvoorwaarden zijn getoetst aan het privacy convenant en het bijbehorende model bewerkersovereenkomst.

De voorwaarden die Microsoft stelt aan het gebruik van clouddiensten zoals Office 365, Azure, etc. stroken met het privacy convenant dat PO-Raad en VO-raad eerder sloten met uitgeverijen en leveranciers. Dat hebben de sectororganisaties samen met APS IT-diensten en SLBdiensten geconcludeerd op basis van een analyse van Microsoft. De gebruikersvoorwaarden zijn daarbij getoetst aan het privacyconvenant en het bijbehorende model bewerkersovereenkomst.

Verder lezen >