Nieuws

Vandaag ontving onze directeur en voormalig SURF-bestuurslid Jan Bakker een grote verrassing

Vandaag ontving voormalig SURF-bestuurslid Jan Bakker een grote verrassing. Hij wordt morgen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor het onderwijs en onderzoek. Dinsdag 27 april ontvangt Jan Bakker zijn Koninklijke onderscheiding in zijn woonplaats Ridderkerk. 

Bijzondere inzet Jan Bakker

In zijn functie als directeur van SURFdiensten en opvolgend SURFmarket verrichtte Jan Bakker meer dan 30 jaar belangrijk maatschappelijk werk. Zijn initiatieven brachten de markt in beweging ten gunste van het onderwijs en onderzoek en boden tegenwicht aan grote ICT-aanbieders en tech-bedrijven. Hiermee realiseerde hij een belangrijke impact waar we tot op de dag van vandaag nog de vruchten van plukken in de gehele onderwijssector. 

Jan liep op de troepen vooruit en was de drijvende kracht achter unieke onderwijslicentiemodellen. Hij zorgde ervoor dat niet alleen het hoger onderwijs maar ook het middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en primair onderwijs van deze licentiemodellen gebruik konden maken. Dankzij dit consortium ontstond een volume waar ook de SURF-leden van profiteerden. Jan creëerde op deze wijze een win-win situatie voor het hele onderwijs. 

Studenten, scholieren en medewerkers in het onderwijs bestellen hierdoor nu makkelijk en voordelig hun ICT-middelen. Ook hebben studenten en onderzoekers via licenties van SURF onder aantrekkelijke voorwaarden toegang tot wetenschappelijke informatie. Hiervoor sloot Jan overeenkomsten met nationale en internationale uitgevers. Zo zijn ICT en wetenschappelijke informatie dankzij Jan nu tegen zeer gunstige voorwaarden breed toegankelijk voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Dit had ook internationaal impact bij grote technologie bedrijven zoals Microsoft.

In 2020 nam Jan afscheid van SURF, in zijn huidige functie als directeur bij APS IT-diensten zet hij zich nog steeds met hart en ziel in voor het onderwijs.