Nieuws

Reactie op advies Autoriteit Persoonsgegevens omtrent Google

Als APS IT-diensten hebben we kennis genomen van de berichtgeving over Google, maar we kennen de inhoud van de rapporten van de Autoriteit Persoonsgegevens niet. Wel krijgen we veel vragen, daarom hierbij onze reactie.

Concurrentie leidt tot meer innovatie en scherpere condities. In het belang van de scholen hopen we daarom dat Google haar problemen oplost. Als onderdeel van SURF-consortium maken we ons bij het contracteren van ICT-leveranciers al lange tijd hard voor borgen van privacy, al ver voor het van kracht worden van de AVG. Sinds 2014 is dit ook een belangrijk onderwerp van gesprek met Microsoft. Dat heeft eerder geleid tot transparante en toetsbare afspraken voor alle scholen zodat zij kunnen voldoen aan de AVG.

Op deze pagina staat meer informatie. Daarbij werkten (en werken) we als consortium intensief samen met de Rijksoverheid.