Nieuws

Tienminutengesprek: Kies je voor één of meer platforms in de cloud?

Veel basisscholen zweren bij de keuze voor één platform binnen het schoolnetwerk, in de meeste gevallen Microsoft of Google. Het kan ook anders: er zijn ook scholen die meerdere platforms in één netwerk combineren. We zetten ze tegenover elkaar: een voorstander en tegenstander van meerdere platforms.

Spaarnesant: Office365 en Apple Cloud

Spaarnesant is een stichting voor openbaar onderwijs met 25 scholen in en om Haarlem. De stichting bestaat uit 21 reguliere basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Jos Bosten werkt er als beleidsadviseur ICT en Onderwijs.

“Wij gebruiken twee platforms, Office365 en Apple iCloud, via Apple Schoolmanager. Zowel leerkrachten als leerlingen gebruiken beide platforms door elkaar. Het is aan de individuele leerkracht om de keuze hierin te maken. De leerlingen maken via de iPad gebruik van de iCloud, maar slaan hun schoolwerk voornamelijk op in OneDrive. Communicatie vindt volledig plaats via Teams. We kozen een aantal jaar geleden bewust voor Apple devices. Daar volgt automatisch de keus voor de iCloud uit, omdat deze sterk gekoppeld zijn, zeker met het oog op inrichting en beheer. We gebruiken JamF School als MDM om de devices te beheren. De leerkrachten zijn erg verknocht aan Office. Daarom is er niet gekozen om volledig over te gaan op Apple. Daarnaast is de functionaliteit van het Microsoft-pakket uitgebreider. Met name voor Teams is er geen vergelijkbaar product bij Apple.

De collega’s zijn vrij om te kiezen welk product ze willen gebruiken. Een voorbeeld: vaak verkiezen ze Keynote boven PowerPoint. De back-up van een device loopt gemakkelijk via iCloud (automatisch). Ze blijven wel werken met het vertrouwde pakket en hoeven dus niet per se iets nieuws te leren. Veel collega’s en leerlingen zijn van thuis gewend aan het werken met beide platforms. Er zijn wel nadelen. Voor sommige zaken heb je dubbele kosten. En voor een aantal minder vaardige collega’s kan het wel eens verwarrend zijn. Maar we gaan voorlopig zeker op deze voet verder. We blijven dus gebruikmaken van beide platforms.”

SPOVenray: Google Workspace (met een klein beetje Jamf)

SPOVenray is een stichting met veertien basisscholen in de omgeving van Venray, Noord-Limburg. De meeste van deze scholen bieden Rooms-Katholiek onderwijs, er zijn twee scholen voor openbaar onderwijs, een Protestants-Christelijke school en een samenwerkingsschool. Stijn Hendriks werkt als Bovenschools IWT-coördinator bij SPOVenray.

“Wij hebben ervoor gekozen het Google Workspace platform in onze hele organisatie te gebruiken, dus van leerling tot bestuurskantoor. Die keuze maakten we vooral omdat we vinden dat het primaire proces leidend is: om de leerlingen optimaal te begeleiden heb je ook leraren nodig die dagelijks werken in deze omgeving. Zo ontdekken en ontwikkelen ze samen vaardigheden. Wel gebruiken en beheren we naast de Google-omgeving voor een klein aantal iPads ook de Jamf-omgeving. De iPads worden ingezet voor het W&T-onderwijs binnen onze scholen. De Google-omgeving geeft ons naast veel mogelijkheden in beheer ook veel mogelijkheden voor een didactische meerwaarde / ondersteuning in de onderwijspraktijk. De apps werken naadloos samen en de gebruikers ervaren op deze manier de ‘kracht’ van de cloud.

De keuze voor één platform biedt ook veel mogelijkheden als het gaat om ‘gezamenlijk optrekken’. De professionalisering en kennisoverdracht kunnen we op deze manier, onder leiding van externe en interne experts, organiseren en faciliteren. In deze professionalisering gaat het deels om eigen vaardigheden, maar ook om de vertaling naar de (onderwijs-)praktijk. Wij hebben dus niet echt de ervaring van meerdere platformen, maar wij schatten in dat de keuze voor meerdere platformen in een onderwijspraktijk veel vraagt van de groep leraren. Juist de groep die het al druk genoeg heeft met het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Onze mening is dat we die professionals niet moeten ‘lastigvallen’ met meerdere platformen om te communiceren en samen te werken. Zeker niet met het argument dat ze iets gewend zijn vanuit het verleden.

Wij blijven voorlopig nog bij het platform dat we hebben. Er is hierin elke dag nog veel te winnen op het gebied van efficiëntie, vertaling naar het onderwijs, samenwerking, bewustwording van privacy en veiligheid. Het belangrijkste wat we nu ervaren binnen de organisatie is het positieve geluid van de keuze voor het platform en de mogelijkheden / tools die je tot beschikking krijgt om dagelijks te gebruiken in de klas, met jouw team of binnen je bestuur.”

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.

030 2856 870 info@apsitdiensten.nl