Achter de schermen

Leren met de leerlingen: Chantal van Schaik over ICT in de klas

In de rubriek ‘Geef het stokje door aan…’ vertellen mensen uit het onderwijs op welke manieren zij innovatief zijn in het onderwijs. Deze keer is het de beurt aan Chantal van Schaik. Zij werkt als leerkracht en ICT-coördinator op OBS de Horizon in Harmelen. Ook is ze bovenschoolse ICT’er bij Stichting Klasse.

Chantal is zo enthousiast over ICT dat ze er ook in haar vrije tijd mee bezig is: op haar website ICT Juffie deelt ze lesideeën, materialen en apps waar zij enthousiast over is.

Al twee jaar na haar afstuderen aan de pabo solliciteerde Chantal op een vacature voor ICT’er. Chantal: “Ik zag dat er nog veel meer mogelijk was en ging de uitdaging gewoon aan. Het ging toen vooral om het aanleggen van een infrastructuur: digiborden en laptops regelen bijvoorbeeld.” Toen dat eenmaal op orde was kon ze doorpakken. Chantal groeide door als bovenschoolse ICT’er. Ook die functie combineerde ze met lesgeven. Dat is ze blijven doen. Niet alleen uit liefde voor het lesgeven, maar ook omdat ze het belangrijk vindt: “Ik word regelmatig benaderd door bedrijven of ik niet voor ze wil werken, en ik heb ook wel eens een aanbod gekregen om voltijds aan de slag te gaan met ICT. Maar dat wil ik niet. Ik denk dat juist de combinatie waardevol is, omdat je ook zicht hebt op het leerproces.”

Samen leren

Dat leerproces, is er niet alleen voor de leerlingen vindt Chantal, maar ook voor leerkrachten. Chantal: “ICT nodigt uit om samen op onderzoek te gaan. Dat kan spannend zijn, omdat sommige leerkrachten eraan gewend zijn dat zij alles moeten weten, of de overtuiging hebben dat dat zo zou moeten zijn. Maar als je echt wilt voorleven, en een voorbeeldrol wilt innemen in het leerproces, laat je zelf zien waar je tegenaan loopt, en vraag je de leerlingen om mee te denken. Op die manier doorloop je het proces samen. Kinderen stellen zich kwetsbaar op als ze leren, en leerkrachten doen er goed aan om dat ook te doen. Zo maak je duidelijk dat leren een proces is."

Gebruik maken van de talenten van anderen hoort daar ook bij volgens Chantal. Onlangs gaf ze twee leerlingen van de plusklas alle tijd en ruimte om een les te geven waar zij veel van hadden opgestoken: een inleiding in Scratch, een website waar de basis van het programmeren kan worden geleerd.

Portfolio in plaats van een rapport

Samen verantwoordelijkheid nemen voor leerprocessen, is sowieso een onderwerp waar Chantal zich graag hard voor maakt. Er is één ontwikkeling in het bijzonder waar ze erg enthousiast over is: een digitaal leerlingportfolio ter vervanging van het traditionele rapport. Een document waar zowel de leerkrachten als de leerlingen eigenaarschap over hebben, en dat kan worden meegenomen naar een vervolgopleiding. Chantal: “Ik vind het belangrijk dat je dit portfolio helemaal naar de wensen van de school kunt inrichten, en kunt blijven aanpassen. Een tijdje geleden was dat nog niet mogelijk, maar nu kan dat wel.”

Kritische houding

Hoewel Chantal gepassioneerd is over digitale leermiddelen is ze ook kritisch: “We zijn steeds meer belang gaan hechten aan data. Dat kan gevaarlijk zijn, als je alleen daar op vertrouwt. We moeten het persoonlijke aspect niet vergeten. Data vertellen je niet of een leerling niet lekker in zijn vel zit of gewoon niet zijn dag heeft. Het zijn juist de kleine, intermenselijke signalen, die veel vertellen. Als je die niet meeneemt, mis je belangrijke informatie. Dit in je achterhoofd houden, is ook een vorm van digitale geletterdheid.”

Van kennis vergaren naar vaardigheden ontwikkelen

Chantal is ervan overtuigd dat ICT een steeds grotere rol inneemt binnen het onderwijs. Dat past binnen de algemene trend die ze signaleert: “Kennis vergaren wordt meer ondergeschikt aan vaardigheden. Het wordt steeds belangrijker dat leerlingen de vaardigheden hebben om op de juiste plek de juiste kennis op te halen. Dat vraagt om mediawijsheid. Mediamasters is voor mij een voorbeeld hoe je op een duidelijke en aansprekende manier met leerlingen kunt werken aan die mediawijsheid. De mooie verhaallijnen maken echt indruk op de leerlingen, en ook op mij.”

Ervaren is leren

Om mediawijs te kunnen worden, is het belangrijk om als leerkracht zelf actief bezig te zijn met ICT. Dat maakt het makkelijker om inzicht te krijgen in de ervaringen van leerlingen. Chantal: “ICT is vooral een kwestie van doen. Blijven proberen en ervaren. Het is heel belangrijk om als leerkracht zelf te ervaren hoe dat proces verloopt. Zo kun je je ook beter verplaatsen in het proces dat de leerlingen doormaken.”

Neem ook een kijkje Chantal haar website ICT Juffie.

Chantal geeft het stokje door aan Danielle Koolmees. Zij is ICT Vakleerkracht en is een inspiratie voor Chantal door de gedrevenheid waarmee ze een ICT lokaal inricht en een ICT programma samenstelt. Lees ook de andere interviews uit de rubriek 'Geef het stokje door aan...'

Ontvang elk kwartaal de nieuwe artikelen per mail

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. 030 2856870 info@apsitdiensten.nl