Netwerk voor en door bovenschoolse ICT-coördinatoren (het BIC-netwerk)

Het bovenschools ICT-coördinatoren-netwerk (BIC-netwerk) is een landelijk kennisnetwerk en een samenwerkingsverband van bovenschoolse ICT-coördinatoren. Zij wisselen in het netwerk op bovenschools niveau relevante aspecten van ICT en onderwijs uit. Het BIC-netwerk wil hiermee besturen, (bovenschools) management en scholen op lokaal en regionaal niveau ondersteunen en informeren over het gebruik van ICT. Bijvoorbeeld op het gebied van beheer en beveiliging, ICT en didactiek of het initiëren en begeleiden van implementatie- en veranderingsprocessen. Het BIC-netwerk ontplooit ook op landelijk niveau initiatieven die innovatie met ICT binnen het onderwijs bevorderen.

Zelfstandig en onafhankelijk platform
Het BIC-netwerk is een initiatief van APS IT-diensten en bestaat sinds 2004. Het netwerk opereert zelfstandig en is onafhankelijk van commerciële partijen. Leveranciers uit de licentieportefeuille van APS IT-diensten kunnen met specifieke projecten betrokken worden bij het netwerk. Het BIC-netwerk fungeert daarnaast als klankbord voor APS IT-diensten om vanuit het veld te leren over de behoeften en wensen in het onderwijs.

 

Bijeenkomsten
Er zijn vier BIC-bijeenkomsten per jaar, de agenda is afhankelijk van de gezamenlijk gekozen thema’s van dat jaar. De bijeenkomsten hebben zowel een informatief als een professionaliserend karakter. ‘Voor en door BIC-leden’ is daarbij een belangrijk principe. De leden van het BIC-netwerk hebben tevens de beschikking over een BIC-tablet waarmee ze zich een beeld kunnen vormen van aspecten die een rol spelen bij het invoeren of uitbreiden van mobiel leren in de scholen. 

Informatie uitwissel op besloten portal
Voor de leden van het BIC-netwerk is een webportal beschikbaar. Via deze (besloten) samenwerkingsomgeving kunnen leden elkaar plaats- en tijdsonafhankelijk bereiken en informatie uitwisselen. Dit algemene forum is de plek om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei ICT-onderwerpen.

Lid worden van het BIC-netwerk?
Wij nodigen je graag uit om lid te worden van het BIC-netwerk. Ben je bovenschoolse ICT-coördinator en wil je ook lid worden? Vul dan het inschrijfformulier in. In het BIC-netwerk ga je werken aan je eigen professionaliteit en competenties, en deel je samen met anderen ervaringen en kennis. Er zijn vier bijeenkomsten per schooljaar, de agenda is afhankelijk van de gezamenlijk gekozen thema's. Deelnemen aan het BIC-netwerk kost € 425,- (excl. BTW) per jaar.

 


Voordelen als lid van het BIC-netwerk

  • Kennis en ervaringen uitwisselen met collega's
  • Verbindingen leggen tussen ICT en praktijk
  • Werken aan professionalisering

Er is nog ruimte voor nieuwe BIC-ers!

Bent u bovenschoolse ICT-coördinator en wilt u ook lid worden? Vul dan het inschrijfformulier in. Heeft u een vraag? Neem dan even contact met ons op: BICnetwerk@apsitdiensten.nl of 030 28 56 870.
Dummy
Dummy
Het deelnemen aan groepen zoals het BIC-netwerk heeft twee voordelen. Allereerst de inhoud van de bijeenkomsten. Vier keer per jaar komen we bij elkaar en vier keer per jaar krijg je, aan de hand van de agenda, nieuwe kennis aangereikt van de mede-BIC’ers. Maar misschien nog wel belangrijker zijn de onderlinge contacten.
Teun Meijer, Stafmedewerker Onderwijs & ICT van de Friese Elan Onderwijsgroep

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het BIC-netwerk of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op.