alle artikelen

Het wordt steeds interessanter!

Met de start van APS IT-diensten in 1994 zaten we aan het einde van de 20e eeuw. De eerste computers kwamen via het project Print-Comenius de Nederlandse basisscholen binnen. Nederlandstalige software was er maar weinig, internet voor consumenten zat nog in het beginstadium en inbellen daarop deed je via een modem. Als je geluk had lag er een ISDN-lijn, in alle andere gevallen was de school direct niet meer bereikbaar.

In 1994 begon ik als leerkracht en activiteitencoördinator – zo noemden we de ICT’ers op school toen – op OBS De Kleine Beer in Berlicum. Wij kregen drie computers vanuit het Print-Comenius project. Via een spaaractie bij de plaatselijke supermarkt spaarden we samen met de ouders zegeltjes om zo extra computers aan te kunnen schaffen. Met een paar technische ouders en een oud-leerling vormden we een ICT-werkgroep en legden we een netwerk aan.

Echt interessant werd het pas in de 21e eeuw. Het internet groeide, we kregen een betere verbinding, sociale media en web 2.0 kwamen op. In 2006 zette ik een site op met ictwerkvormen die de leerlingen in konden zetten ter verwerking van de leerstof. We kregen digitale schoolborden op school en er ging een wereld open. Lessen konden heel eenvoudig interactiever worden. We maakte quizzen die de kinderen met stemkastjes via het digibord konden spelen. Media invoegen in de les werd een stuk eenvoudiger.

Rond 2012 startte ik met arrangementen in de klas waarin diverse vakgebieden een plek kregen. Zo hadden we een reisbureau dat echte reisadviezen gaf aan klanten die hun vraag via sociale media aan ons stelden. We maakten digitale posters, video’s die we via YouTube deelden en stelden reisadviezen met kostenberekeningen op in Excel. Kortom: volop aandacht voor 21st century skills en een energieboost voor de leerlingen en voor mij.

2019: de ontwikkelingen gaan verder. Er komt steeds meer slimme en adaptieve software. Als leerkracht heb je de beschikking over learning analytics. Daardoor kun je de ontwikkeling van je leerlingen steeds beter volgen en je instructie en aanbod hierop afstemmen. Augmented en virtual reality zorgen dat we een kijkje kunnen nemen op plekken waar we anders misschien nooit zouden komen. Robots in alle soorten en maten zorgen dat we analytisch leren denken en dat jonge kinderen zich de beginselen van het leren programmeren eigen maken. Techniek die steeds betaalbaarder wordt zorgt ervoor dat we wat we kunnen bedenken ook kunnen maken. Creativiteit en technologie gaan hierbij hand in hand.

In 25 jaar is er veel veranderd. ICT biedt het onderwijs prachtige mogelijkheden om het aanbod te verbeteren en te verrijken. We moeten natuurlijk kritisch blijven, er zitten ook wat minder positieve kanten aan de inzet van ICT. Toch ben ik erg benieuwd wat de toekomst ons brengt. Welke mogelijkheden gaan kunstmatige intelligentie, bewust gebruik van data en ontwikkelingen zoals ‘the internet of things’ ons brengen? Voor onderwijsprofessionals is het belangrijk om nieuwsgierig te blijven en op zoek te gaan naar de mogelijkheden. Digitaal geletterd zijn is daarvoor natuurlijk een voorwaarde. Er is nog wat werk aan de winkel, maar interessant wordt het zeker.