alle artikelen

“Eén dag een training volgen, bespaart ons nu al veel werk”

Wat brengt een training je? Dat belichten we in de rubriek ‘In de leer’. Pascal Witjes, senior systeembeheerder van de Stichting SPOM Maas en Waal, volgde een training voor de beheersoftware Intune. Hij was op zoek naar tips en adviezen en vond deze ook. Enkele daarvan bracht hij direct in de praktijk.

De Stichting SPOM Maas en Waal omvat vijftien basisscholen - waarvan één voor speciaal basisonderwijs - in de gemeenten West Maas en Waal en Druten. De organisatie heeft alle ICT-middelen onder eigen beheer en een technisch team van drie medewerkers is verantwoordelijk voor de helpdesk, onderhoud en vernieuwingen. Intune is hier in gebruik als beheeromgeving voor alle door medewerkers gebruikte Windows-apparatuur.

De aanstaande fusie van SPOM met de stichting Oeverwal (acht basisscholen in de gemeente Beuningen) vraagt de nodige aandacht, onder meer op ICT-gebied. Witjes: “Ons ICT-team gaat ook de ICT-inrichting van de scholen van Oeverwal beheren. Het aantal apparaten onder beheer neemt daardoor toe. Maar los van deze fusie wilden wij ook gewoon heel graag weten of er nog tips en adviezen zijn waardoor wij Intune slimmer kunnen gebruiken.”

Oefenen met configuraties

De training Intune die Witjes volgde duurde één dag. “Er werd besproken wat Intune is en wat het kan, met veel nuttige voorbeelden van hoe je dingen kunt inrichten en configureren.” Als heel positief ervoer de senior systeembeheerder dat er ook direct de ruimte was om in een testomgeving zelf aan de slag te gaan met het configureren van Windows-apparaten.

Ook al werken wij al enige tijd met Intune, toch komen tijdens zo’n dag altijd wel nieuwe dingen voorbij waarvan je denkt: ‘Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken.’ Dat komt ook doordat Intune zo ongelooflijk veel opties bevat en deze niet altijd even duidelijk beschreven zijn als je er niet dagelijks in zit. Wat doet een bepaalde optie bijvoorbeeld als je deze aan of uit zet? Door deze stapsgewijs door te nemen blijkt er soms een heel ander verhaal achter te zitten dan je dacht, heel leerzaam.”

Nieuwe mogelijkheden

Direct na thuiskomst voerde Witjes al een aantal wijzigingen door in de draaiende Intune-omgeving van zijn organisatie. “Er waren verschillende dingen waarvan we dachten dat we het met Intune niet konden regelen, maar nu weten we dat het toch mogelijk is. Een mooi voorbeeld is het instellen van een wachtwoordreset vanuit het inlogscherm op een apparaat. Blijkbaar was er toch een mogelijkheid om dat te activeren. Dat is fijn voor onze collega’s, die het nu zelf kunnen oplossen als bijvoorbeeld een wachtwoord is verlopen na een vakantie. Maar ook voor ons, want dit scheelt ook veel telefoontjes naar onze helpdesk.”