alle artikelen

Jan Bakker nieuwe directeur APS IT-diensten: “ICT-volwassenheid opvallend hoog in basisonderwijs”

Op 1 september ging Jan Bakker van start in zijn nieuwe functie als directeur bij APS IT-diensten. Een opvallende stap nadat hij 33 jaar werkte bij SURF, de samenwerkingspartner van APS IT-diensten voor het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Samen met Menno Smidts vormt hij de tweekoppige directie. “Wat mij opvalt uit kennismakingsgesprekken, is de ICT-volwassenheid in het basisonderwijs,” aldus Bakker.

In SURF werken instellingen in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs samen aan ICT-voorzieningen en -innovatie. Tot voor kort was Jan Bakker hier werkzaam als bestuurslid en directeur. Vanwege de nieuwe koers die SURF ging varen ging hij zich bezinnen op zijn toekomst. “Ik ben 62, bruis nog van de energie en vind het leuk om te werken.”

Juist op dat moment belde Menno Smidts hem. De mannen kennen elkaar al sinds 2006, toen Menno nog consultant was en Jan zijn opdrachtgever. Menno: “Ik was zoekende binnen APS IT-diensten hoe ik de organisatie ging aansturen. Dat deed ik sinds het vertrek van Nico van Tricht een jaar lang alleen. Ik barstte van de ideeën en wilde veel oppakken en veranderen, maar kwam erachter dat dit in mijn eentje niet ging lukken. Er moest zwaarder management komen om de lopende dienstverlening aan de scholen aan te sturen en nieuwe diensten te ontwikkelen. In de zomer belde ik Jan om eens te sparren of hij zo iemand kende. Hij viel vijf seconden stil en stelde toen half grappend zichzelf voor als kandidaat. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, dat is honderd procent een goede match. Snel daarna is hij gestart.” 

De mannen maakten direct plannen voor de organisatie en verdeelden de taken. Menno richt zich daarbij vooral op de scholen en de interne organisatie; Jan vooral op het contacteren van marktpartijen, een taak waar hij binnen SURF ook lang verantwoordelijk voor was. Ook het vinden van nieuwe oplossingen die inspelen op de behoeften van de scholen wordt een belangrijke taak voor Jan: “Ik ben bekend met het contracteren van marktpartijen en maken van afspraken die in het belang van het onderwijs zijn. Vanuit samenwerking schaalvoordelen realiseren is iets waar ik voor sta. Daarbij gaat de relatie met APS IT-diensten en dus Nico ver terug in de tijd. Vanuit mijn nieuwe rol blijf ik ook samenwerken met mijn ex-collega’s bij SURF.” Jan en Menno gaan alle grote besluiten samen nemen. “Sinds Jan hier zit, is het een stuk rustiger in mijn hoofd, doordat ik alles niet meer alleen hoef te doen. Tegelijkertijd ben ik eigenlijk drukker dan ooit met mijn werk.”

Chaotische tijd

Jan start in een tijd die alle scholen zich nog lang zullen heugen. Het nieuwe schooljaar is begonnen, de leerlingen kunnen weer naar school, maar door ziektes, coronatesten en quarantaines is het voor veel scholen erg onrustig. Menno: “ICT heeft het voor scholen makkelijker gemaakt om continuïteit te bieden in het onderwijs. Zij hebben daardoor een enorme sprong gemaakt in hun digitalisering de afgelopen maanden. Dit zorgde ook voor een grote versnelling in de adoptie en het gebruik van ICT voor het lesgeven, het primaire proces. We zien bij veel scholen dat de onderlinge samenwerking tussen collega’s sterk is verbeterd. Iedereen heeft er veel van geleerd: wat werkt wel en wat werkt niet? En kwam daarbij tot de conclusie dat ICT niet zaligmakend is! Ook het sociale aspect is belangrijk: tussen leraren onderling, de leerkracht en de leerling en tussen leerlingen. Sommige leerlingen functioneerden beter bij zelfstudie, anderen beter in de klas.”

De rol van APS IT-diensten was in deze tijd vooral om snel te schakelen. Al een week voordat de lockdown inging, stond er een website klaar ter ondersteuning van de scholen. Daarop stonden webinars, handleidingen en instructievideo’s. Menno is er merkbaar trots op: “Een instructievideo waarin een kind aan andere kinderen uitlegt hoe Teams werkt, is maar liefst 200.000 keer bekeken! Die heeft een collega gewoon op zondagmiddag met haar kinderen in elkaar gedraaid. Ook de servicedesk draaide in coronatijd gewoon door: mensen pakten hun laptop en headset en werk ten thuis. Alles verliep zo soepel dat iedereen dacht dat we op kantoor zaten. We hebben veel complimenten gekregen van scholen, voor onze flexibiliteit en voor bijvoorbeeld de handleidingen. Scholen die nog niet de juiste licenties hadden, hielpen we om snel te schakelen. Collega’s hebben weekenden doorgewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Bij één webinar ging het zelfs mis, omdat de systemen de toestroom van duizenden bezoekers tegelijk niet aankonden en eruit klapten.”

Het deed iets met de organisatie, merkte Menno. “Onze missie is ‘ICT in het belang van de school’. We willen er zijn voor onze scholen. Ik vond het daarom mooi om de verbondenheid te zien, zowel tussen collega’s onderling als met de scholen. We zijn naadloos doorgegaan. Dat was ook gaaf: de verbinding tussen mens en missie. Ons website-bezoek was vijftig tot honderd keer hoger dan normaal. We hadden het gevoel dat we relevant waren voor scholen. Ze hebben ons als een belangrijke partner ervaren. Je maakt ook veel mee: we spraken BIC’ers in Brabant die direct met Corona te maken hadden, terwijl in Groningen het virus nauwelijks was verspreid. Ook hoorden we verdrietige verhalen van kinderen op school, bijvoorbeeld over opa’s en oma’s die overleden waren.”

Het nieuwe ‘normaal’?

Scholen worstelen momenteel gigantisch om de lessen door te kunnen laten gaan. Soms is er vervanging voor zieke leerkrachten en zitten leerlingen op school, soms zitten ze thuis en geeft de leraar online les. Alle vormen komen voor. Voor leerlingen in een achterstandsbuurt dient de school vaak ook als een veilig oord. Dat roept enorme vraagstukken op: hoe borg je de continuïteit van het onderwijs? Hoe ondersteun je scholen op de beste manier? Jan: “Als er nu een tweede golf komt, zijn scholen wel beter voorbereid dan in maart. Alleen was de volledige lockdown in zekere zin een makkelijkere situatie dan nu: iedereen zat namelijk thuis. Nu is steeds de vraag: wie zijn er morgen? Zijn er leerlingen besmet? Moet er een protocol zijn? Dat is een heel onzekere situatie. Mocht er onverhoopt een nieuwe lockdown komen, dan kan het weer een nieuwe periode van thuisonderwijs betekenen. Dat doet een groot beroep op de veerkracht van mensen.” 

Ook in de huidige situatie blijft APS IT-diensten scholen helpen door handleidingen te publiceren, mede vanwege de vele innovaties in bijvoorbeeld Teams. De afgelopen weken waren er al dertig updates voor Teams, waaronder bijvoorbeeld de breakout rooms. Het bedrijf blijft gratis voorlichting geven via handleidingen, nieuwsbrieven en de site. Jan: “Vanuit het onderliggende contract tussen Microsoft en APS IT-diensten is geborgd dat je de oplossingen veilig kunt gebruiken en dat rekening is gehouden met de privacywetgeving vanuit de AVG.” Menno: “Waar bij de eerste lockdown snelheid cruciaal was en boven veiligheid ging, is dat in deze tweede fase eerder andersom. Bovendien zien we dat scholen nu versneld de cloud in gaan. Door de nauwe samenwerking met het BIC-netwerk kunnen we de relatie met de scholen goed aanhalen en het aanbod beter afstemmen op het onderwijs en anticiperen op nieuwe vragen.” 

Het scholenbezoek levert beide mannen veel input op voor de strategie. Zo wordt het licentieportfolio verder uitgebreid en gaat het bedrijf scholen nog meer ondersteunen bij het licentiegebruik. Bij deze extra ondersteuning op licentiegebied hoort ook een nieuwe website. Menno: “De webwinkel, ofwel het licentiegedeelte, zal veel eenvoudiger en overzichtelijker worden: het is voor scholen binnenkort makkelijker om licenties te vinden. Bovendien zal de site meer een kennisplatform worden, vol met handleidingen, tutorials, informatie en gereedschappen om goed gebruik te maken van de licenties. We bieden meer ondersteuning en verrijkte informatie. Ook al hebben leveranciers zelf vaak eveneens handleidingen, die passen niet altijd bij het gebruik door scholen. We maken de vertaalslag naar ‘onderwijs-proof-versies’ en zoeken actief naar voorbeelden die scholen verder helpen. Geen ‘technology push’ dus.” Met als gevolg dat ook andere leveranciers in het onderwijs de handleidingen nu gebruiken. 

Jan is ondertussen blij met zijn overstap: “Er heerst een prettige cultuur en een heel collegiale sfeer. Daar hebben Nico en Menno merkbaar veel in geïnvesteerd. Het voelt heel vanzelfsprekend om hier te zitten. Ik vind het mooi om te zien hoe ver het basis- en speciaal onderwijs is met digitalisering. Je ziet in het primair onderwijs dat ICT’ers vaak eerst voor de klas hebben gestaan en vanuit eigen enthousiasme voor het vak richting ICT zijn doorgegroeid. ICT zit daardoor qua sturing heel dicht bij het onderwijs; het is niet een aparte afdeling kilometers ver van school. De ‘information officers’ in het basisonderwijs werken ook met roadmaps: waar staan we nu? Waar gaan we naar toe? Wat moeten we dan regelen? De professionaliseringsgraad is hoog en dat is belangrijk. In het basisonderwijs begint het tenslotte allemaal.”
 

Vragen of meer informatie?

Onze Servicedesk staat voor je klaar. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.

030 2856 870 info@apsitdiensten.nl