alle artikelen

Teams-kennis verspreidt zich als olievlek binnen Innovo

Na het volgen van de Teams-training voor superusers (train de trainer) gingen de zes leden van het team Onderwijs & ICT van koepelorganisatie Innovo op pad naar de 44 Limburgse scholen. Hun doel was te zorgen dat iedere onderwijsmedewerker kan lezen en schrijven met Teams. “Door steeds kleine zaadjes te planten, hoopten we dat een bloeiend veld zou ontstaan”, aldus Jos van Montfort, beleidsadviseur Onderwijs & ICT.

Innovo is de koepelorganisatie van 44 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. De scholen bieden met 1.200 medewerkers onderwijs aan ruim 9.000 leerlingen. Beheerstechnisch vallen alle scholen onder de Innovo-paraplu: daarbinnen worden Google en Microsoft gecombineerd. De leraren en het bestuur gebruiken de Microsoft-omgeving; de leerlingen gebruiken deels Google en deels Teams.


Perfecte timing

Nadat Innovo in 2019 de route naar Teams had verkend, was op 1 januari 2020 alles helemaal ingericht. “Qua timing zaten wij dus perfect”, vertelt Van Montfort. “We besloten om vanaf 10 januari tot eind mei bijeenkomsten te organiseren over de werking van Teams op alle 44 scholen. We startten met het bezoeken van de scholen in januari en gingen door tot 15 maart. Toen hadden we twintig scholen gehad en kregen we te maken met de nieuwe realiteit: de coronacrisis. We zetten alles on hold en hielpen scholen vooral met hun primaire taak: onderwijs geven aan leerlingen.”


Na twee weken pakte het zes man sterke team de Teams-instructie weer op voor de resterende 24 scholen, alleen dan online. “We pasten de inhoud iets aan: zo skipten we tijdens de live-instructies vaak het knopje ‘opdrachten’; dat gebruikte immers nauwelijks iemand. Tijdens de online sessies namen we deze – uiteraard – wel mee, omdat leerkrachten juist wel opdrachten gaven via Teams. In mei hadden we alle scholen gehad.”


Om de trainingen te kunnen geven, volgden de zes adviseurs al in september 2019 de superuser training Teams van APS IT-diensten. Van Montfort: “Iedere adviseur heeft een aantal scholen onder zijn verantwoordelijkheid en gaf daar de training, altijd samen met een collega-adviseur. Op die manier konden we elkaar feedback geven en van elkaar leren. De eerste trainingen bezochten we allemaal, om te zorgen dat we ook allemaal hetzelfde verhaal hadden voor de scholen. Voor de grotere groepen hadden we een of twee personen extra die de chat in de gaten hielden. Op vragen die we tijdens de training niet konden beantwoorden, kwamen we na afloop van de training terug.”


Het expliciete doel was om iedereen mee te krijgen in het gebruik van Teams. Maar hoe krijg je mensen enthousiast? Veranderen is voor mensen immers het moeilijkste wat er is. Van Montfort: “Wij zagen twee soorten mensen. Het ene type was erg enthousiast en ging direct aan de slag. Het andere type stak de hakken in het zand. Daarom vroegen we in de voorfase al bij scholen na wie de voorlopers zijn in Teams. Hen bombardeerden we tot ‘kartrekkers’ op de school. Tijdens afzonderlijke sessies gaven we hen wat diepgaandere instructies dan de rest. Wat opviel was dat een aantal leerkrachten weliswaar geen ICT-coördinator waren, maar het wel leuk vonden om zich in Teams te verdiepen en vragen van collega’s te beantwoorden. Voor hun collega’s was dat ideaal, om zo iemand bij de hand te hebben om een vraag aan te kunnen stellen.”


Na afloop van de instructies vroegen de adviseurs de deelnemers om aan te geven hoe ze zichzelf zouden scoren: goed, redelijk of slecht. Waar de meesten wel vooruit konden, vonden sommigen het nog echt te moeilijk. “Die mensen benaderden we individueel. We vroegen hen of ze specifiek konden aangeven wat ze moeilijk vonden. Soms waren dat maar een paar kleine dingen en hadden we ze in een kwartiertje weer op de rit. Door zo steeds kleine zaadjes te planten, hoopten we dat een bloeiend veld zou ontstaan. Het moest voor hen niet bedreigend zijn om iets te vragen. Voor de collega’s die ICT in het algemeen lastig vinden bieden we dit nieuwe schooljaar digitale nieuwkomerstrainingen voor maximaal zes personen aan.”


Het vuurtje weer opstoken

Het enthousiasmeren van medewerkers voor ICT blijft wel een constante uitdaging, vindt Van Montfort: “Het werkt net als bij een barbecue: als je het vuur wat laat zakken, blijft het vlees langer op het rooster liggen. Stook je het vuurtje vervolgens weer op, dan pikt iedereen graag nog een spiesje mee. Daarom bedenken we ook iedere keer: hoe kunnen we het vuurtje weer laten oplaaien? Bij de start van het schooljaar organiseerden we daarom een digitale opfriscursus. Een collega met hoed en zonnebril komt dan langs onder het motto ‘Och, zijn jullie alweer begonnen?’ En behandelt dan de meest gestelde vragen. Van dergelijke ICT-kwesties maken we ook filmpjes, die bijzonder goed bekeken worden. We vinden dat een mooie manier om het nieuwe schooljaar weer mee op te starten en verder te gaan. Je moet het niet te zwaar maken, maar een beetje leuk houden!”