NetSupport Assist - Mac en Linux

Met Netsupport Assist hebben leerkrachten het benodigde gereedschap om met leerlingen samen te werken in een klaslokaal.

Door gebruik te maken van Netsupport Assist kunnen leerkrachten effectief lesgeven door leerlingen centraal via de computer te instrueren en zo nodig te begeleiden. Zo kan een leerkracht bijvoorbeeld zijn bureaublad tonen, quick scan onderzoeken onder de leerlingen doen, meekijken en een groepsdiscussie starten via de chat-module beheer.