Identity Manager

Uitgebreide oplossing voor het managen van identititeiten De FIM serverlicentie is per 1 januari 2016 komen te vervallen, de rechten om de serversoftware te gebruiken zitten bij de CAL inbegrepen. Let op: De Forefront Identity Manager (CAL's) mag je alleen bestellen als je ook de Windows Server en SQL Server heeft. Dit is een verplichte gecombineerde licentie.

Organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met een aantal identiteit- en toegangsuitdagingen die door Microsoft Forefront Identify Manager (FIM) worden aangepakt. Het programma bied je een uitgebreide oplossing voor het managen van identititeiten, credentials en op identiteit gebaseerde toegangsrichtlijnen in heterogene omgevingen.
 
FIM geeft gebruikers de mogelijkheid om zelf wachtwoorden aan te passen en zelfhulptools te gebruiken in Office, zodat je de routine-aspecten van identiteit en toegang kunt managen. FIM geeft IT-professionals omvangrijke administratieve tools en uitgebreide automatisering en levert .NET en op webservices gebaseerde uitbreidbaarheid aan developers. FIM is een oplossing voor het managen van toegangs(rechten) van je gebruikers op je IT omgeving.

Software Dependency

Sommige serverproducten kunnen niet zonder een ander serverproduct besteld worden, de Forefront Identity Manager Server heeft de Windows Server en SQL Server nodig. Dit is een aanvullend product, om deze licentie te mogen afsluiten, dien je ook in het bezit te zijn van het Basispakket van Microsoft.