Exclaimer Auto Responder

Met Exclaimer Auto Responder stel je automatische e-mail antwoorden samen.

  • Bespaar tijd
  • Combineer tekst en beeld
  • Creeer een automatisch antwoord

Om je automatische antwoord samen te stellen, combineer je tekst, afbeeldingen en automatisch ingevulde dynamische velden met elkaar. Vervolgens definieer je de voorwaarden voor activering van het antwoord. Bijvoorbeeld voor een specifiek adres of de leden van een bepaalde groep.

Je kunt de volgende varianten van dit product bestellen: