Micro Focus Net IQ Identity Manager Modules 2019 - 2022

Een complete identiteitsoplossing met Micro Focus Net IQ Identity Manager.

  • Krijg meer vaart in bedrijfsprocessen
  • Minder complexiteit en verwarring
  • Sterk identiteitsbeheer

Een sterke basis voor identiteitsbeheer

Niet-gecoördineerde bronnen van identiteitsgegevens, vaak ook meerdere, veroorzaken verwarring bij eindgebruikers en IT-medewerkers. Het geheel wordt te complex en de bedrijfsprocessen onnodig traag. Identity Manager biedt een oplossing.

Microfocus Net IQ Identity Manager is een uitgebreide suite voor identiteitsbeheer. Hiermee houd je controle over wie tot waar toegang krijgt, zowel binnen de firewall als in de cloud. Je voorkomt dat gebruikers met te veel combinaties van gebruikers-id's en wachtwoorden werken en zorgt daarmee een betere beveiliging en minder kosten voor password management.  

Meer modules?
Andere integratiemodules worden meegeleverd met Identity Manager, maar vereisen een afzonderlijke aankoop om ze te activeren.