MindManager voor Windows - Schoollicentie - 1 jaar

Leverancier: Mindmanager

Categorieën: Educatieve software

MindManager maakt het ordenen van informatie eenvoudig. Zowel voor medewerkers van de onderwijsinstellingen als voor leerlingen is Mindmapping een handige toepassing.

MindManager is een toepassing die helpt om ideeën uit te tekenen of projecten te plannen. Ook maak je eenvoudig organogrammen en grafieken in MindManager. Het is een toepassing die goed te gebruiken is bij een brainstormsessie.

MindManager voor leerlingen

MindManager kan worden gebruikt door leerkrachten of andere medewerkers van de school, maar ook leerlingen hebben er baat bij. Met Mindmapping kunnen leerlingen effectief leren en informatie die ze tijdens de les krijgen, gemakkelijk inzichtelijk maken. Ze beginnen met een centraal onderwerp en omringen deze met sub-onderwerpen. Doordat kinderen het op deze manier voor zich zien, ontdekken ze verbanden en behouden overzicht. Daarbij wordt de rechterhersenhelft geprikkeld. 

Belangrijkste functionaliteiten van MindManager

  • Handig voor brainstormsessies of voor gebruik in projectgroepen.
  • Eenvoudig organogrammen, presentaties, tijdlijnen en Gantt-grafieken visueel maken.
  • Ook goed te gebruiken voor het maken van begrotingen.
  • Deel mindmaps gemakkelijk met collega’s of de leerkracht.
  • Uitgebreidere bestandsbeheermogelijkheden. Bijvoorbeeld via OneDrive en Google Drive.
  • Intelligente filtering.
  • Focus op één onderwerp, zonder de rest uit het oog te verliezen.
  • In de nieuwe versie van Mindmanager is het mogelijk om met meerdere gebruikers tegelijk aan het werk te gaan.