Vision Pro Class Kit

Vision Pro Class Kit is software voor klassenmanagement waarmee je als leerkracht overzicht houdt bij digitaal lesgeven.

  • Houd zicht op het computergebruik
  • Ondersteunt leerkrachten tijdens digitale lessen
  • Vraag bijv. aandacht door het scherm te bevriezen

Online leerlingen begeleiden

Als leerkracht heb je volop mogelijkheden om leerlingen te begeleiden met Vision-software. Je kunt je scherm delen met de hele klas, of aan een specifieke leerling voor extra uitleg. Ook kun je in één oogopslag alle schermen van leerlingen in de klas zien. Leerlingen die vragen of problemen hebben kun je van scherm tot scherm begeleiden. De schermen zijn gemakkelijk (ook met een druk op de knop) af te sluiten indien nodig.

Benieuwd wat je allemaal nog meer kunt doen met Vision Pro Class? Bekijk deze presentatie.

Meer informatie over de licentie

De Classkit bestaat uit een ongelimiteerd aantal leerlingencomputers en een licentie voor 1 leerkrachtcomputer. De leerkracht en de leerlingen zijn niet verplicht naamgegeven gebruikers te zijn. Na het plaatsen van de bestelling op de website van APS IT-diensten, sturen wij je bestelling door naar de leverancier. Vervolgens levert de leverancier binnen 1-3 werkdagen de software rechtstreeks via de e mail (of een link naar de software), inclusief eventuele activatiecodes. 

Administratiekosten

Om de administratiekosten te bepalen dient de instelling jaarlijks alle verbonden medewerkers in fte op te geven. We verzoeken je voorafgaand aan ieder licentiejaar opgave te doen van deze gegevens. (Het aantal fte is gebaseerd op een door de accountant goedgekeurde jaarrekening, een accountantsverklaring of volgens de opgave van telgegevens aan het Ministerie van OCW (DUO).

De instelling verklaart hiermee de jaarlijkse administratiekosten te vergoeden op basis van de volgende staffel:

  • tot 5 fte´s € 45,-
  • tot 10 fte´s € 55,-
  • tot 20 fte´s € 65,-
  • tot 30 fte´s € 75,-
  • tot 50 fte´s € 85,-
  • 50 of meer fte´s € 95,-

(genoemde prijzen zijn excl. BTW).

De Instelling verplicht zich tot het voldoen van de betreffende factuur voor licentie- en administratiekosten aan APS IT-diensten binnen veertien (14) dagen.