WRM Module 2

WRM Module 2

Leverancier: Wellnomics

Categorieën: Overige software

Vorm: Groepslicentie

Einddatum licentieovereenkomst leverancier: 31-03-2019

Specificaties
Platform: Windows

Met WRM Module 2 lost een computerwerker persoonlijke arbeidsrisico’s op die worden veroorzaakt door de onder meer werkplek, lichaamshouding en fysieke belasting.

Het onderwijs kent een relatief hoog ziekteverzuim. Gemiddeld wordt in het onderwijs 4 uur per dag gewerkt achter de computer of laptop, achter een bureau of een andere werkplek. Vergeleken met andere branches is het inzicht in eigen arbeidrisico’s laag. Er is een sterke behoefte aan aanvullende Arbomaatregelen op het gebied van werkdruk en stressbeheersing. Een kwart van het verzuim is werk gerelateerd. De werk gerelateerde verzuimveroorzakers zijn werkdruk, stress en fysieke belasting (w.o. computerwerk).

Wellnomics Risk Management (WRM)

WRM is online software waarmee iedereen die weleens achter een computer werkt op een verantwoorde wijze persoonlijke gezondheidsrisico’s oplost. WRM bevat Module 1 Computerwerkgedrag en Module 2 Voorlichting en inventarisaties. Het programma analyseert individuele arbeidsrisico’s en geeft de medewerker persoonlijk advies hoe risico’s kunnen worden opgelost. Met instrumenten voor planning, analyses, interventies en rapportages behoudt de preventiedeskundige de regie.

Module 2

Met Module 2 lost een computerwerker persoonlijke arbeidsrisico’s op die worden veroorzaakt door de werkplek, lichaamshouding, fysieke belasting, psychosociale belasting en klachten. De medewerker doorloopt hiervoor de Gezond Werken Training en 4 korte assessments. In module 2 worden de grootste verzuimveroorzakers, werkdruk, stress, emotionele belasting en fysieke belasting, aangepakt. De software analyseert iemands gezondheidsrisico’s en presenteert de analyse en verbeteradviezen in een persoonlijke portal. Het is de bedoeling dat de medewerker adviezen opvolgt. Na een volgende meting blijkt of dat heeft geleid tot een verbeterd risicoprofiel.

Verschillen Module 2 en WorkPace

Module 2 gaat over een ander onderwerp dan beeldschermwerken. Module 2 is een volledige online toepassing. Module 2 bevat beheer, analyse, interventie en rapportagefuncties voor de preventiedeskundige. Hierdoor kan deze vroegtijdig ongezonde werksituaties herkennen (ook bij meerdere locaties en Het Nieuwe Werken) en tussenbeide komen. Module 2 geeft ook op groepsniveau inzicht in de historische ontwikkeling van het risicoprofielen.

Administratiekosten

Ten behoeve van het bepalen van de administratiekosten, dient de Instelling jaarlijks alle aan de Instelling verbonden medewerkers in fte op te geven. Voorafgaand aan ieder licentiejaar is de Instelling op verzoek van APS IT-diensten verplicht opgave te doen van deze gegevens. Het aantal fte is gebaseerd op een door de accountant goedgekeurde jaarrekening, een accountantsverklaring of volgens de opgave van telgegevens aan het Ministerie van OCW (DUO).
De Instelling verklaart hiermede de jaarlijkse administratiekosten te vergoeden op basis van de volgende staffel:
- tot 5 fte´s € 45,-
- tot 10 fte´s € 55,-
- tot 20 fte´s € 65,-
- tot 30 fte´s € 75,-
- tot 50 fte´s € 85,-
- 50 of meer fte´s € 95,-
(genoemde prijzen zijn excl. BTW).

De Instelling verplicht zich tot het voldoen van de betreffende factuur voor licentie- en administratiekosten aan APS IT-diensten binnen veertien (14) dagen.

Uitlevering licenties

Na plaatsen van de bestelling op de website van APS IT-diensten, sturen wij deze door naar de leverancier. De leverancier levert u rechtstreeks via e mail de software, of de eventuele link naar de software, en activatiecodes.
Levertijd 1-3 werkdagen.

 

Inloggen: U kunt de prijs pas bekijken als u bent ingelogd!