Software995

Software995

Leverancier: Software995

Categorieën: Software

Vorm: Schoollicentie

Einddatum licentieovereenkomst leverancier: 30-06-2018

Software995 biedt met Pdf995 een oplossing waarmee u makkelijk documenten kunt omzetten naar pdf-bestanden.

Met de PDF995 suite kunt u op eenvoudige wijze PDF bestanden worden aanmaken, bewerken en bovendien beveiligen. Deze suite is een combinatie van 3 PDF-producten: te weten PDF995, PDFedit995 en Signature995.

PDF 995

PDF9965 functioneert als een printerdriver, waarbij de gebruiker vanuit een Windows-applicatie door middel van het ‘print’ commando een PDF bestand kan aanmaken.

PDFedit995

PDFedit995 voegt verschillende gevorderde bewerkingsmogelijkheden toe: combineren van verschillende PDF-bestanden naar een enkel bestand, bookmarks, PDF naar HTML-conversie en meer.

Signature995

Met Signature995 is het mogelijk om de aangemaakte PDF-bestanden te beveiligen.  
 

Software995 ondersteunt de volgende besturingssystemen:

Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; Vista; XP; Citrix/Terminal Server; configuratie als een gedeelde netwerk printer; Server 2003, 2008, 2012 en 2016; en Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 en ME. Ondersteuning voor zowel Windows 32 bit als 64 bit besturingssystemen.

Administratiekosten

Ten behoeve van het bepalen van de administratiekosten, dient de Instelling jaarlijks alle aan de Instelling verbonden medewerkers in fte op te geven. Voorafgaand aan ieder licentiejaar is de Instelling op verzoek van APS IT-diensten verplicht opgave te doen van deze gegevens. Het aantal fte is gebaseerd op een door de accountant goedgekeurde jaarrekening, een accountantsverklaring of volgens de opgave van telgegevens aan het Ministerie van OCW (DUO).

De Instelling verklaart hiermede de jaarlijkse administratiekosten te vergoeden op basis van de volgende staffel:
- tot 5 fte´s € 45,-
- tot 10 fte´s € 55,-
- tot 20 fte´s € 65,-
- tot 30 fte´s € 75,-
- tot 50 fte´s € 85,-
- 50 of meer fte´s € 95,-

(genoemde prijzen zijn excl. BTW).

De Instelling verplicht zich tot het voldoen van de betreffende factuur voor licentie- en administratiekosten aan APS IT-diensten binnen veertien (14) dagen.

Inloggen: U kunt de prijs pas bekijken als u bent ingelogd!