Microsoft Basispakket 2018 - 2021

Microsoft Basispakket 2018 - 2021

Leverancier: Microsoft

Categorieën: Administratieve software, Antivirus & Beveiliging, Beheersoftware, Besturingssoftware

Vorm: Groepslicentie

Einddatum licentieovereenkomst leverancier: 31-12-2021

Het vertrouwde Microsoft-basispakket dekt praktisch alle technische behoeften van scholen af. De basisovereenkomst biedt onder meer middelen om datalekken tegen te gaan en flexibiliteit om uw eigen inrichting te kiezen.

De afgelopen jaren hebben we een enorme versnelling gezien in het gebruik van ICT in het onderwijs. Er worden massaal apparaten gekocht voor leerlingen, lesmethoden digitaliseren in hoog tempo en scholen voegen massaal de voordelen van de cloud toe aan de bedrijfszekerheid van hun lokale infrastructuur. Consequentie is dat we steeds afhankelijker worden van ICT. En daarmee nemen ook onze eisen toe: ICT moet altijd werken, onze waardevolle gegevens moeten veilig zijn opgeslagen en liefst is alles zo eenvoudig mogelijk in gebruik. Parallel zien we dat budgetten in het basis- en speciaal onderwijs onder druk staan en hebben we te maken met groei- en krimpscholen.

Deze ontwikkelingen zijn het uitgangspunt geweest voor onze onderhandelingen met Microsoft voor een nieuwe overeenkomst voor het hele Nederlandse onderwijs. Door samen met SURFmarket (Hoger Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en UMC’s) en SLBdiensten (Voortgezet Onderwijs) te onderhandelen, denken we dat het gelukt is een overeenkomst af te sluiten met Microsoft die voorziet in bijna alle behoeften van het totale Nederlandse onderwijs. 

De nieuwe Microsoft-overeenkomst biedt u:

 • het vertrouwde basispakket dat praktisch alle technische behoeften van scholen afdekt;
 • veiligheid, zwart op wit vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst die voldoet aan de normen van de PO-Raad en VO-raad;
 • middelen om datalekken die ontstaan door gedrag van eigen medewerkers tegen te gaan;
 • flexibiliteit om uw eigen inrichting te kiezen: on premise werken, de Cloud in met Office 365 of wellicht een hybride model waarin voordelen van cloud en lokale infrastructuur worden gecombineerd;
 • ongelimiteerde groei in PC’s, notebooks etc. in uw school of bestuur zonder extra licentiekosten, doordat we vanaf nu medewerkers licentieren in plaats van apparaten;
 • zekerheid van zeer lage prijzen voor een periode van 4 jaar;
 • de mogelijkheid extra medewerker-licenties bij te bestellen of te verlagen zolang het niet lager uitkomt dan uw jaarlijkse opgave aan DUO.
Het Microsoft-basispakket

Het Microsoft basispakket dekt alle gebruik van essentiële Microsoft-technologie in het onderwijs af. U bepaalt zelf welke functionaliteit u wilt inzetten. Het basispakket geeft u alle keuze en vrijheid tegen de laagst mogelijke prijs. Het Microsoft basispakket bestaat uit:

 • Office 365 Education E3/A3 Subscription met Office ProPlus (medewerkers en leerlingen);
 • Enterprise Mobility+Security (medewerkers):
 • Microsoft Windows Intune (gratis voor leerlingen);
 • Azure Active Directory Premium (gratis voor leerlingen);
 • NIEUW: Microsoft Advanced Threat Protection (voor medewerkers en leerlingen) bestelbaar bij intekening, beschikbaar vanaf maart 2018;
 • Desktop Education met Software Assurance - (voor instellingsgebruik);
 • Windows Server CAL met Software Assurance - voor leerlingen;
 • Remote Desktop Services CAL met Software Assurance - voor medewerkers & leerlingen;
 • VDA Subscription;

Voor een uitgebreide uitleg kunt u de volgende documenten bekijken:

- De belangrijkste punten (.pdf) van de nieuwe overeenkomst.
- Een complete toelichting (.pdf), met onder andere licentieregels omtrent Microsoft-producten.

Inloggen: U kunt de prijs pas bekijken als u bent ingelogd!