Mail Security For Exchange Antivirus per Gebruiker

Mail Security For Exchange Antivirus per Gebruiker

Leverancier: Symantec Corporation

Categorieën: Antivirus & Beveiliging

Vorm: Groepslicentie

Einddatum licentieovereenkomst leverancier: 30-09-2021

Mail Security for Exchange antivirus zorgt voor realtime e-mailbescherming tegen virussen.

Symantec AntiVirus biedt real-time e-mailbescherming op de Microsoft Exchange Server. 

Deze software voor Microsoft Exchange combineert Symantec antimalware technologie met geavanceerde heuristiek e-mail beveiliging in realtime tegen virussen.

Nadat u een licentie heeft afgesloten ontvangt u een bevestiging. In uw account vindt u onder het kopje Downloads en Licentiecodes de benodigde downloadlinks en activatiecodes om aan de slag te gaan.
Inloggen: U kunt de prijs pas bekijken als u bent ingelogd!