Basistraining: TEAMS train de trainer

Teams - Basistraining: TEAMS train de trainer

Doelgroep: Duur:
Investering: € 395,00 Delen:

Inleiding

Teams is een relatief nieuw onderdeel van Microsoft 365. Het ondersteunt de samenwerking tussen collega’s en mét leerlingen. Microsoft zelf noemt Teams de ‘starthub’. Ook wel het knooppunt in Microsoft 365 voor samenwerking en inmiddels groeit het gebruik binnen scholen snel.

Tijdens deze training komt u te weten wat de meerwaarde van Teams voor het onderwijs is en leert u op interactieve wijze alle ins en outs kennen op gebruikersniveau. Hoe werkt u hiermee samen en hoe zet u Teams in de les in? Dit zorgt ervoor dat u uw collega’s op weg kan helpen in Teams en het gesprek aan kunt gaan met een beheerder over de juiste implementatie van Teams op school. Anderzijds kunt u na deze dag, als expert, anderen uit uw organisatie trainen in het gebruik van Teams. 

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor zogenoemde superusers, ofwel de experts die het aan collega’s kunnen uitleggen. Dit kunnen BIC-ers, IT-managers, digicoaches of leerkrachten zijn. 

Doel van de Teams Train-de-trainer

Het doel van deze training is om een superuser de kennis te geven die nodig is om collega’s wegwijs te maken met Teams. 

Resultaten van de train-de-trainer Teams training

Na afloop van de training:

  • bent u in staat om een Team aan te maken en in te richten;
  • weet u collega’s op weg te helpen met Teams en kunt u hen uitleggen hoe ze Teams gebruiken met elkaar en met leerlingen;
  • kent u de mogelijkheden die Teams biedt op het gebied van samenwerken en communicatie;
  • weet u op wat voor manier u collega’s die (nog) niet zo enthousiast zijn bij de samenwerking binnen Teams kunt betrekken.
  • Heeft u kennis gemaakt met Microsoft 365 onderdelen die goed samenwerken met Teams, zoals Forms, Planner en het klasnotitieblok.

De trainer


Marien staat sinds 2000 voor de klas. Onderwijs en ICT heeft vanaf de eerste dag al zijn interesse. Na 13 jaar ervaring als Bovenschools ICT-coördinator en leerkracht in het primair onderwijs, doceert Marien nu ICT-vaardigheden en Mediawijsheid in het Voortgezet Onderwijs. Het werken met Microsoft 365 speelt daarin een grote rol. Daarnaast is Marien trainer Microsoft 365 in het onderwijs en zo deelt hij zijn eigen ervaringen en kennis met collega’s